dr Ilona Laskowska-Levy

ORCID: 0000-0002-8945-3393
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Diagnoza psychologiczna, Kliniczna diagnoza psychologiczna, Metody diagnozy psychologicznej (osobowość), Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2008-11-18 Doktor Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Granty

Data projektu: 2012-10-01 - 2015-10-01
Kierownik: Ilona Laskowska
Wykonawcy: Ilona Laskowska
Celem planowanych badań jest ocena istotności wpływu parametru czasu na podstawowe procesy regulujące funkcjonowanie motoryczne i poznawcze. Badanie wpisuje się w nurt poszukiwań mających wyjaśnić mechanizm powstawania zaburzeń funkcji motorycznych i poznawczych w oparciu o najbardziej fundamentalne zasady kierujące procesem przetwarzania informacji. Analiza wzorca odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg procesów w czasie zostanie zbadana u osób z chorobą Parkinsona i schorzeniami podobnymi. Specyfika objawów w chorobie Parkinsona (połączenie zaburzeń motorycznych i poznawczych) pozwala zakładać, że znaczenie parametru czasu dla prawidłowego funkcjonowania mózgu jest większe niż do tej pory przypuszczano.
Powszechną tendencją obserwowaną w życiu codziennym jest łączenie ruchu z bodźcami słuchowymi. Między innymi słuchanie muzyki wywołuje u ludzi reakcje motoryczne zsynchronizowane z pulsem muzyki. Odpowiedź ruchowa realizowana jest najczęściej przez spontaniczne wybijanie pulsu ręką lub nogą, rytmiczny chód lub kołysanie się w rytm muzyki. Zdolność do synchronizowania się z bodźcami słuchowymi jest oceniana w prostych zadaniach, polegających na wybijaniu rytmu palcem wskazującym lub ręką jednocześnie z zewnętrznym źródłem dźwięku emitującym regularnie następujące po sobie dźwięki. Źródeł różnic indywidualnych w synchronizacji sensomotorycznej upatruje się w jej trzech głównych komponentach: zegarze wewnętrznym, realizacji motorycznej i mechanizmach korekcji. Biologicznymi podstawami trzech wymienionych komponentów są powiązane ze sobą obszary podkorowe (jądra podstawy oraz móżdżek) i korowe mózgu (dodatkowa kora ruchowa, zakręt skroniowy górny, grzbietowa kora przedruchowa). Kontrowersje dotyczą zakresu procesów, które regulowane są w oparciu o prawidłowe działanie zegara wewnętrznego i mechanizmów z nim związanych. W planowanych badaniach, posługując się obserwacją procesów psychicznych i analizą procesów psychomotorycznych w chorobach neurodegeneracyjnych, podjęta zostanie próba ustalenia związku między postrzeganiem czasu, możliwościami synchronizacji i wyższymi funkcjami psychicznymi.

Artykuły

  • Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość, Anita Markowska, Ilona Laskowska, Marek Wróbel, Verbal fluency in research conducted with PET technique under conditions of extended cognitive activation with the use of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) tracer, "Psychiatria Polska" 2017, vol. 51, nr. 4, 687-703;
  • Ilona Laskowska, Emotional processing in Parkinson’s disease and schizophrenia: Evidence for response bias deficits in PD, "Frontiers in Psychology" 2015, vol. 6, nr. 1417, 1-19;
  • Ilona Laskowska, Andrzej Koczorowski, Dariusz Koziorowski, Ludwika Gawryś, Diagnostic value of neuropsychological tests in mild cognitive impairment comorbid with Parkinson’s disease, "Psychiatria Polska" 2014, vol. 48, nr. 2, 331-343;
  • Ilona Laskowska, Jakub M. Kowalski, Szymon Leski, Dariusz Koziorowski, Andrzej Koczorowski, Simone Dalla Bella, Empirically-derived cognitive subtypes of Parkinson's disease confirm suitability of the abbreviated criteria of MCI, "Movement Disorders" 2014, vol. 29, 40-40;
  • Ilona Laskowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość, Michał Malicki, Agnieszka Szałkowska, Anna Jurgielewicz, Paweł Lewandowski, Paweł Węgrzyn, Irena Roterman-Konieczna, Paweł Izdebski, A serious game - a new training addressing particularly prospective memory in the elderly, "Bio-Algorithms and Med-Systems" 2013, vol. 9, nr. 3, 155-165;
  • Ilona Laskowska, P. Rolinska, Paulina Andryszak, Kamila Żukiewicz, Andrzej Stachowiak, Edward Jacek Gorzelańczyk, Effect of pallidotomy on depression in patients with Parkinson's disease, "European Psychiatry" 2007, vol. 22, 235-235;
  • Magdalena Berkowska, Ilona Laskowska, Maciej Michalak, Zaburzenia w zakresie rozpoznawania muzyki [Music Disorders], "Polskie Forum Psychologiczne" 2004, vol. 9, nr. 1, 74-78;

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Ilona Laskowska, Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle badań longitudinalnych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Jakub Sowiński, Simone Dalla Bella, Ilona Laskowska, Sensorimotor synchronization in IF, a 5-year-old drummer prodigy (w:) Proceedings of the 5th Conference on Interdisciplinary Musicology, red. -brak-, Paris: Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009;