Rektor i Senat Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Rektor i Senat Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018. Uroczystość odbędzie się 6 października 2017 r. o godz. 11.00 w Auli Głównej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

11:00     Otwarcie Uroczystości

              Hymn Państwowy

11:05     Powitanie władz uczelni

11:10     Wystąpienie JM Rektor WSFiZ

              prof. dr hab. Marii Sierpińskiej

11:25     Wystąpienie JM Rektora WSTI

              prof. nadzw. dr hab. inż. Marka Cieciury

11:40     Przywitanie studentów przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego

11:50     Pieśń „Gaude Mater Polonia”

11:55     Uroczysta immatrykulacja

12:10     Pieśń „Gaudeamus Igitur”

12:15     Wykład inauguracyjny

              Prof. dr hab. Andrzeja Jacka Blikle pt. „Turkusowa firma XXI wieku”

12:45     Wręczenie nagród i listów gratulacyjnych

13:00     Pieśń „Oda do radości”

13:20     Zakończenie uroczystości