„Przyjmując symbole władzy rektorskiej, chciałbym złożyć uroczyste zobowiązanie, że dołożę wszelkich starań, aby rządzić sprawiedliwie, dochować obietnic, przyczyniając się do stałego rozwoju Akademii w niczym nie uchybić godności urzędu rektora oraz służyć całej społeczności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, mając za wzór panią Rektora prof. dr hab. Marię Sierpińską”, tymi słowami rozpoczął przemówienie Rektor dr Konrad Janowski, przyjmujący z rąk pani prof. dr hab. Marii Sierpińskiej – Rektor Honorowej, insygnia władzy rektorskiej.”

Pierwsza w historii naszego nowego kampusu Inauguracja Roku Akademickiego, była wydarzeniem wyjątkowym dla całej społeczności akademickiej. Po wielu latach marzeń o własnej siedzibie i ponad dwóch latach ciężkiej pracy założycieli Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz wszystkich wykonawców i podwykonawców udało się zrealizować marzenie o własnym kampusie.

W tym niezwykłym dniu swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości, wśród nich znaleźli się: pani Minister Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta RP, pani Renata Mantur – Zastępca Dyrektora Biura Kancelarii Prezydenta RP, pani Katarzyna Jakimowicz – Dyrektor Generalna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Gościliśmy honorowych przedstawicieli środowiska akademickiego: pana prof. Stefana Kwiatkowskiego – Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, panią prof. Małgorzatę Baran – Prorektor ds. Rozwoju Strategicznego Collegium Civitas. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele świata biznesu, w tym przedstawiciele firmy PORR – generalnego wykonawcy naszego kampusu, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, współfinansującego nasz projekt. Media reprezentował pan Remigiusz Piłat - Redaktor Naczelny Capital Trader Magazine. Nie zabrakło wśród nas również założycieli Akademii – Państwa Marzeny i Krzysztofa Godlewskich.

Pani Minister Halina Szymańska odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości, w którym przekazała w imieniu Prezydenta odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Odznaczeni zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. dr hab. Maria Sierpińska – „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”. Brązowym Krzyżem zasług, został uhonorowany prof. dr hab. Piotr Szczepankowski: „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”. Medalem złotym za długoletnią służbę uhonorowani zostali: prof. dr hab. Ryszard Stachowski oraz prof. dr hab. Witold Dobrołowicz.

Wyjątkowym momentem podczas uroczystości było przemówienie Rektor Honorowej prof. dr hab. Marii Sierpińskiej, która, przekazując urząd Rektora, nie szczędziła ciepłych słów zarówno kadrze dydaktycznej, pracownikom administracyjnym oraz założycielom uczelni, z estymą wspominając prawie dwie dekady, pełnienia funkcji Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, a później Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Głos zabrała także pani Marzena Godlewska – Dyrektor Generalna Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Prezes Zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, założyciela Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie:

Szanowna Magnificencjo, serdecznie dziękujemy za te słowa, ale przede wszystkim dziękujemy Jej Magnificencji za 18 lat pięknej i niezwykłej służby (…). To niewiarygodne, jak bardzo otwarta była Pani jako Rektor na potrzeby i troski innych ludzi. Trudno znaleźć drugiego Rektora o takim usposobieniu wobec studentów czy pracowników. Doktor Konrad Janowski ma bardzo wysoko postawioną przez Panią poprzeczkę.

Nastąpiło uroczyste przekazanie insygniów władzy rektorskiej z rąk prof. dr hab. Marii Sierpińskiej na ręce dr Konrada Janowskiego, nowego Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Jego Magnificencja Rektor dr Konrad Janowski, wygłosił swoje pierwsze w roli Rektora, przemówienie, w którym odniósł się do zmian, jakie są udziałem naszej uczelni oraz wskazał kierunki rozwoju Akademii. Rektor zwrócił się także do studentów: Życzę Wam, aby hasło ze sztandaru naszej uczelni przyświecało wam przez cały okres studiów: Per scientiam ad sapientiam, - Przez wiedzę do mądrości. Pamiętajcie jednak, że największą wartość zdobyta wiedza ma w połączeniu z życiową mądrością i zdrowym rozsądkiem.

JM Rektor wręczył nagrodę z okazji jubileuszu 30-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Piotrowi Szczepankowskiemu. Podczas uroczystości swoje dyplomy odebrali również wypromowani doktorzy: stopień doktora w dyscyplinie prawo otrzymali: Paweł Piotr Gołębiewski oraz pan Tomasz Kazimierz Talar. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia otrzymali: pan Bartosz Kwiatkowski, pan Roman Ryszard Szałachowski oraz pan Adam Michał Zemełka.

Studenci licznie zgromadzeni na ceremonii zostali włączeni do społeczności akademickiej poprzez oficjalne ślubowanie. Akt immatrykulacji studentów poprowadzili: prof. dr hab. Piotr Szczepankowski, Prorektor ds. kształcenia oraz prof. dr hab. Anna Llanos-Antczak Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

„Rok akademicki 2019/2020 w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uważam za otwarty! Quod bonum felix faustum fortunatumque sit!”, tymi słowami zakończył ceremonię inauguracji Rektor dr Konrad Janowski.

Wykład inauguracyjny pt.: „Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom, czyli uniwersytet na wagę złota”, wygłoszony przez prof. Michał Kleibera zakończył uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020.