Głównym celem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jest stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia. Priorytetem uczelni jest również wspomaganie rozwoju studentów w sferach społecznych, sportowych i kulturowych. Od początku istnienia szkoły, AEH wprowadza szereg zmian oraz współpracuje z organizacjami studenckimi, aby stworzyć atmosferę uczelni przyjaznej studentom.