Głównym celem projektu jest przygotowanie 40 przyszłych nauczycieli w woj. Lubelskim.

Celem głównym projektu jest przygotowanie 40 przyszłych nauczycieli w woj. Lubelskim do prowadzenia dwóch rodzajów zajęć: w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych występuje w projekcie jako partner, liderem projektu jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. W ramach zawiązanego partnerstwa pracownicy dydaktyczni WSTI opracowują i prowadzą innowacyjne programy nauczania z zakresu technologii informacyjnej dla nauczycieli klas I-III, dzięki czemu przyszli absolwenci będę potrafili lepiej wykorzystywać komputer w procesie dydaktycznym. Szczegółowe informacje prezentowane są na stronie internetowej:
www.wczesniejszystart.wsptwp.eu

Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2009 - 30.06.2013

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.3.2 "Efektywne systemy kształceni i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe".