O instytucie


Do zadań Instytutu należy:

 1. Realizacja projektów badawczych związanych z szeroko pojętą tematyką systemu ochrony zdrowia;
 2. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pacjentów oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi które mają na celu rozwój systemu ochrony zdrowia;
 3. Współpraca doradcza w zakresie zarządzania kryzysowego w systemie ochrony zdrowia związana z bezpieczeństwem zdrowotnym;
 4. Inicjowanie działań mających na celu budowania dialogu pomiędzy światem nauki, biznesu, polityki mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i dobro pacjenta;
 5. Proponowanie rozwiązań systemowych: udział w procesie legislacyjnym związanym z systemem ochrony zdrowia;
 6. Integracja środowiska medycznego mająca na celu wypracowywania mechanizmów poprawy jakości świadczonych usług w systemie ochrony zdrowia;
 7. Edukacja zdrowotna, promocja i profilaktyka zachowań prozdrowotnych;
 8. Organizacja studiów podyplomowych, konferencji, seminariów, sympozjów, debat, wykładów, szkoleń i kursów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia;
 9. Inicjowanie współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi mającej na celu rozwój systemu ochrony zdrowia i medycyny;
 10. Wspieranie działań podejmowanych przez podmioty lecznicze mające na celu dobro pacjenta;
 11. Współpraca międzynarodowa z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktykach w zakresie systemu ochrony zdrowia;
 12. Akredytacja i certyfikacja w systemie ochrony zdrowia.

 

Kierownictwo Instytutu


 

mgr Sławomir Jagieła, MBA

Dyrektor Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia

 

Menedżer i ekspert branży systemu ochrony zdrowia.

W 2011 roku otrzymał nagrodę dla Menedżera Roku w ochronie zdrowia nadawaną przez kapitułę wydawnictwa „Menadżer Zdrowia”. Został odznaczony przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nagroda za racjonalizm i konsekwencję w działaniu. Zostałem odznaczony przez Marszałka medalem specjalnym "Pro Masovia" 2019 za zasługi w ochronie zdrowia. W roku 2020 otrzymałem nagrodę: Perłę 30 lecia Wolności RP w kategorii: Zarządzanie podmiotami leczniczymi.

Wykładowca akademicki, panelista, prelegent, autor licznych opracowań naukowych z zakresu systemu ochrony zdrowia. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał między innymi w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego, Medicover, Centrum Medycznym Damiana. Jest ekspertem wielu kluczowych debat i wydarzeń specjalnych związanych z sektorem ochrony zdrowia.

 

Działalność zawodowo-społeczna:

 • BCC Business Centre Club Ekspert ds. Systemu Ochrony Zdrowia www.bcc.org.pl
 • Ekspert ds. ochrony zdrowia Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL www.przedsiebiorcy.pl
 • Ekspert ds. ochrony zdrowia Akademii Kadr Europejskich www.akademiakadr.eu
 • Ekspert Rynku Medycznego wydawnictwa Wiedza i Praktyka www.zpm.wip.pl

Zarządzanie Placówką Medyczną

Healthcare Management Magazine

 

Władze Instytutu


 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
www.iczmp.edu.pl

Przewodniczący Rady Programowej
Instytutu Sytemu Ochrony Zdrowia
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

więcej >>>

 

mgr Anna Dudzińska

Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
www.woipip.pl

Zastępca Dyrektora
Instytutu Sytemu Ochrony Zdrowia
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

 

Gilbert Kolbe

Sekretarz
Instytutu Sytemu Ochrony Zdrowia
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

Patronat honorowy Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia

Zasady przyznania patronatu honorowego:
Prośba o patronat powinna trafić do Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie nie wcześniej niż 180 dni i nie później niż 30 dni przed inauguracją wydarzenia, które ma zostać objęte patronatem. W trosce o jak najszybsze zawiadomienie Państwa o patronacie, informację prześlemy pocztą elektroniczną.
Objęcie przedsięwzięcia patronatem wiąże się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora Dyrektorowi Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie, najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia, sprawozdania z jego przebiegu.
Logo Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia
Logo ISOZ - pliki do pobrania

 

 

Dane teleadresowe


Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Instytut Systemu Ochrony Zdrowia

ul. Okopowa 59 p. 607
01-043 Warszawa

woj. mazowieckie
Polska

 

Email: isoz@vizja.pl

Email: s.jagiela@vizja.pl 
Tel. Kom.: +48 511 424 424

Skype ID: slawomir.jagiela

 

Nasi Partnerzy


           

 

Ciekawe linki


Ministerstwo Zdrowia  
Narodowy Fundusz Zdrowia 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  
Agencja Badań Medycznych 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
Naczelna Izba Lekarska  
Business Centre Club (BCC)  
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców  
Akademia Kadr Europejskich  
Wiedza i Praktyka - Serwis Zarządzania w Ochronie Zdrowia  
Członek Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych  
Magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl  
Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne  
Towarzystwo edukacyjne Vizja