Instytuty Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to organizacje w których uczenia współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami zawodowymi, towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pacjentów oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, które maja na celu dalszy rozwój naukowy i ekonomiczno-gospodarczy.

W efekcie funkcjonowania Instytutów wypracowuje się konsensus polegający na zrównoważonej partnerskiej współpracy mającej na celu doskonalenia poszczególnych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego