Niemal 70 tysięcy studentów z zagranicy kształci się na polskich uczelniach. Ci, którzy z powinności żaka wywiązują się najlepiej, mają szansę na wyróżnienie w konkursie INTERSTUDENT 2018.

Do konkursu będącego elementem programu „Study in Poland” można zgłaszać wszystkich obcokrajowców, którzy swoimi wynikami w nauce i aktywnością badawczą, społeczną, kulturalną czy sportową zasłużyli na miano ambasadorów uczelni. Wyboru można dokonywać w trzech kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie. Dzięki ankietom zamieszczonym na stronie internetowej plebiscytu wysyłanie zgłoszeń jest niezwykle proste, należy jedynie pamiętać o uzasadnieniu swojego wyboru. Poza samymi studentami kandydatów mogą wskazywać również rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 grudnia 2017 r. Zwycięzców wybierze Kapituła Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.studyinpoland.pl/interstudent