IV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka "Od praw człowieka do praw podstawowych" odbędzie się 1 czerwca 2018r. w Bari, Włochy. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest jednym ze współorganizatorów konferencji

Organizatorzy:

Uniwersytet "Aldo Moro" w Bari

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Jaume I w Castellon De La Plana

Uniwersytet w Walencji

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 

Cel konferencji:

Prawa człowieka są przedmiotem głębokiej troski władz państwowych czy organizacji międzynarodowych. Wielu wierzy, że dzięki nim będzie możliwe przywrócenie człowiekowi centralnego miejsca we współczesnych stechnicyzowanym i zinformatyzowanym świecie. Prawa człowieka często używane są jako retoryczny slogan, bez efektywnego oddziaływania.

Należy zauważyć, że określenie "prawa człowieka" jest bardzo niejasne i odnosi się do praw historycznych, których treści pod wpływem różnych uwarunkowań, z czasem ulegały zmianie. Przykłądem tego są prawa ochrony środowiska ignorowane przez dziesięciolecia, a teraz uważane za priorytet, czy prawa zwierząt lub kwestie związane ze sztuczną inteligencją, o których nikt nie pomyślałby kilka lat temu.

Proces tworzenia koncepcji i treści poszczególnych praw człowieka powinien zostać na nowo napisany. Przy tym, warto wzorować się na podejściu rzymskim, które doprowadziło do oddzielenia prawa (ius) od wcześniej istniejących środków ochrony procesowej.

Odnowa praw człowieka może dokonać się głównie poprzez edukację.

Konieczne zmiany nie mogą być delegowane rządom czy politykom, lecz mają je wprowadzać specjaliści od interpretacji prawa. To oni są wezwani do sformułowania na nowo prawa człowieka, nową kartę, która będzie zawierała podstawowe prawa człowieka. Dzięki temu znaczenie zyskają centra prawnicze w procesie definiowania człowieka w ujęciu historycznym, środowiska naturalnego i sztucznej inteligencji.

W zamierzeniu organizatorów niniejszej międzynarodowej konferencji jest próba sformułowania nowej Karty Praw Podstawowych, która powinna być jednocześnie kartą prawa materialnego oraz kartą inicjującą konkretne działania. Konferencja ta organizowana jest przez Uniwersytet w Bari, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet w Castellon De La Plana, Uniwersytet w Walencji oraz Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Adanie.

 

Program:

godz. 9:00 Przywitanie gości

Prof. dr Tadeusz GRACA - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Prof. dr hab. Elżbieta FERET - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Antonio Felice URCCHIO - Rektor Uniwersytetu Aldo Moro z Bari

 

godz. 9:20 Sesja Plenarna

Przewodniczy: Prof. Sebastiano Tafaro

Referaty wygłoszą:

Prof. Bronisław Sitek

Prof. Francesco Fistetti

Prof. Ferdinando Parente

Prof. Florian Lempa

Prof. indellicato Michele

Prof. Tafaro Laura

Prof. Dariusz Makiłła

Dr Agnieszka Łukaszczuk

 

godz. 11:00 - 11:15 przerwa

 

godz. 11:15 - 13:00

I Sesja: Zasady etyczne a prawa podstawowe

II Sesja: Prawa podstawowe a prawo

 

godz. 13:00 - 14:00 Lunch

 

godz. 14:00

III Sesja: Prawa człowieka a prawa środowiska

IV Sesja: Prawa podstawowe, Neurowiedza, robotyka i perspektywa ingerencji

 

godz. 16:00 Podsumowanie