brak zdjęcia

ORCID: 0000-0003-2532-3327
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
strona domowa: https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Gierus
prowadzone przedmioty: Dysfunkcje poznawcze, Podstawy pomocy psychologicznej, Psychozy, Seminarium magisterskie

Artykuły

 • Kornelia Zaręba, Valentina Lucia La Rosa, Ewelina Kołb-Sielecka, Michał Ciebiera, Rosalia Ragusa, Jacek Gierus, Elena Commodari, Grzegorz Jakiel , Attitudes and Opinions of Young Gynecologists on Pregnancy Termination: Results of a Cross-Sectional Survey in Poland, "International Journal of Environmental Research and Public Health" 2020, vol. 17, nr. 11, 1-10;
 • Jacek Gierus, Information Processing and Decision-Making in Pathological Worriers and their Potential Role in Mechanisms of Generalized Anxiety Disorder, "Advances in Cognitive Psychology" 2020, vol. 16, nr. 4, 344-352;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Mateusz Margański, Katarzyna Margańska, Agata Szulc, Konsekwencje zachowań agresywnych ze strony pacjentów z zaburzeniami psychicznymi dla personelu medycznego, "Psychiatria" 2020, vol. 17, nr. 1, 23-28;
 • Kornelia Zaręba, Valentina Lucia La Rosa, Michał Ciebiera, Marta Makara-Studzińska, Elena Commodari, Jacek Gierus, Psychological Effects of Abortion. An Updated Narrative Review, "Eastern Journal of Medicine" 2020, vol. 25, nr. 3, 477-483;
 • Kornelia Zaręba, Elena Commodari, Valentina Lucia La Rosa, Marta Makara-Studzińska, Michał Ciebiera, Jacek Gierus, Grzegorz Jakiel , Religiosity among women undergoing pregnancy termination for medical reasons: the experiences and views of Polish women, "European Journal of Contraception and Reproductive Health Care" 2020, , 0-0;
 • Katarzyna Wesołowska-Górniak, Monika Wojtowicz, Jacek Gierus, Bożena Czarkowska-Pączek, The correlation of patients' anxiety after a liver or kidney transplantation with functional and self-reported work ability, "MEDICINE (WK)" 2020, vol. 99, nr. 18, 0-0;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Anna Zalewska, Mateusz Maciejczyk, Napoleon Waszkiewicz, Agata Szulc, The Relationship between Suicide and Oxidative Stress in a Group of Psychiatric Inpatients, "Journal of Clinical Medicine" 2020, nr. 9 (11), 1-10;
 • Katarzyna Wesołowska-Górniak, Jacek Gierus, Monika Wojtowicz, Joanna Bugajska, Bożena Czarkowska-Pączek, Determinants of Professional Activity After Kidney and Liver Transplantation: Questionnaire Development and Validation, "Transplantation Proceedings" 2019, vol. 51, nr. 3, 651-664;
 • Katarzyna Wesołowska-Górniak, Monika Wojtowicz, Jacek Gierus, Elżbieta Włodarczyk, Magdalena Federowicz, Bożena Czarkowska-Pączek, Multivariate analysis of biopsychosocial determinants of professional activity among patients after kidney or liver transplantation in Poland, "BMJ Open" 2019, vol. 9, nr. 7, 0-0;
 • Kornelia Zaręba, Michał Ciebiera, Jacek Gierus, Grzegorz Jakiel , Perceptions of attending medical staff by women accessing pregnancy termination in Poland: a qualitative study, "European Journal of Contraception and Reproductive Health Care" 2019, vol. 24, nr. 2, 124-129;
 • Kornelia Zaręba, Valentina Lucia La Rosa, Michał Ciebiera, Marta Makara-Studzińska, Jacek Gierus, Grzegorz Jakiel , Psychosocial Profile and Reproductive Decisions of Women Undergoing Pregnancy Termination for Medical Reasons—A Cross-Sectional Study, "International Journal of Environmental Research and Public Health" 2019, vol. 18, nr. 16, 1-9;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Katarzyna Margańska, Mateusz Margański, Tytus Koweszko, Agata Szulc, Zachowania agresywne ze strony pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, "Psychiatria" 2019, vol. 16, nr. 1, 1-7;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Agata Szulc, Considerations of suicidal behaviour in psychiatrically hospitalised patients. A psychological portrait of a suicidal female and male, "Psychiatria" 2018, vol. 15, nr. 1, 7-12;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Agata Szulc, Evaluation of the relationship between cognitive functioning in patients with borderline personality disorder and their general functioning, "Psychiatria Polska" 2018, vol. 52, nr. 1, 33-44;
 • Anna Mosiołek, Aleksandra Mazurek, Jacek Gierus, Narzędzia do oceny funkcji wykonawczych u pacjentów chorujących na schizofrenię, "Psychiatria" 2018, vol. 15, nr. 2, 93-98;
 • Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Agata Szulc, Nie tylko „nerwica”. Poziom patologicznego zamartwiania i objawy lęku uogólnionego w populacji a skala zgłoszeń do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Które zjawisko wyjaśnia więcej?, "Psychiatria" 2018, vol. 15, nr. 1, 1-6;
 • Agata Szulc, Magdalena Więdłocha, Napoleon Waszkiewicz, Beata Galińska-Skok, Piotr Marcinowicz, Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Proton magnetic resonance spectroscopy changes after lithium treatment. Systematic review, "Psychiatry Research - Neuroimaging" 2018, vol. 273, 1-8;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Mateusz Margański, Sylwia Dudziak, Agata Szulc, Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS) - Wartość diagnostyczna w grupie osób ze specjalnymi potrzebami rehabilitacyjnymi, "Psychiatria" 2018, vol. 15, nr. 3, 121-126;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Alina Borkowska, Marta Janus, Agata Szulc, Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS). Część 1. Konstrukcja i struktura skali, "Psychiatria Polska" 2018, vol. 52(2), 227-239;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Ada Nowakowska, Agata Szulc, Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS). Część 2. Trafność diagnostyczna metody, "Psychiatria Polska" 2018, vol. 52(2), 241-250;
 • Kornelia Zaręba, Marta Makara-Studzińska, Michał Ciebiera, Jacek Gierus, Grzegorz Jakiel , Role of Social and Informational Support while Deciding on Pregnancy Termination for Medical Reasons, "International Journal of Environmental Research and Public Health" 2018, vol. 15(12), 0-0;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Agata Szulc, Uwarunkowania zachowań samobójczych u pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie. Portret psychologiczny kobiety- i mężczyzny-samobójcy, "Psychiatria" 2018, vol. 15, nr. 1, 29-34;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Magdalena Więdłocha, Anna Mosiołek, Agata Szulc, An Introduction to the Model of Crisis Intervention Procedure for Borderline Patients (CIP-BP): A Case Study, "Archives of Psychiatric Nursing" 2017, vol. 31, nr. 3, 324-328;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Maksym Kosiński, Anna Mosiołek, Agata Szulc, Diagnostic accuracy of the Verbal Suicide Scale (VSS) in the group of psychiatrically hospitalised patients, "Psychiatria" 2017, vol. 14, nr. 4, 242-248;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Maksym Kosiński, Anna Mosiołek, Agata Szulc, Epidemiologia zachowań samobójczych pacjentów Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kwiecień 2016 – marzec 2017 roku), "Psychiatria" 2017, vol. 14, nr. 3, 168-174;
 • Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Tytus Koweszko, Agata Szulc, Institutional discrimination against psychiatric patients in Poland, "Lancet Psychiatry" 2017, vol. 4, nr. 10, 743-0;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Maksym Kosiński, Anna Mosiołek, Agata Szulc, Trafność diagnostyczna Werbalnej Skali Samobójstwa (WSS) w grupie pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie, "Psychiatria" 2017, vol. 14, nr. 4, 242-248;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Agata Szulc, Cognitive impairment in schizophrenia across age groups: a case–control study, "BMC Psychiatry" 2016, nr. 16, 0-0;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Marcin Kamiński, Krystyna Anna Wiśniewska, Agata Szulc, Differences in Assessment of Suicidal Tendencies in Men and Women: A Pilot Study, "Archives of Psychiatric Nursing" 2016, vol. 30, nr. 1, 77-78;
 • Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Funkcje poznawcze a radzenie sobie z problemami życia codziennego w schizofrenii, "Psychiatria" 2016, vol. 13, nr. 2, 98-104;
 • Anna Mosiołek, Sławomir Jakima, Ewa Małachowska, Jacek Gierus, Persistent genital arousal disorder. The case of a 35-year-old patient, "Seksuologia Polska" 2016, vol. 14, nr. 1, 46-51;
 • Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Marcin Kamiński, Marta Dagmara Janus, Agata Szulc, The Development and the Structure of the Verbal Suicide Scale (VSS) – Measuring Attitudes Toward Suicide in the Group of Patients Hospitalized in the Psychiatric Unit, "Archives of Psychiatric Nursing" 2016, vol. 30, nr. 4, 476-479;
 • Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Tytus Koweszko, Olga Kozyra, Paulina Wnukiewicz, Bartosz Łoza, Agata Szulc, Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2 – polska adaptacja metody i badania nad równoważnością, "Psychiatria Polska" 2015, vol. 49, nr. 1, 171-179;
 • Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Tytus Koweszko, Paulina Wnukiewicz, Olga Kozyra, Agata Szulc, The Montreal Cognitive Assessment as a preliminary assessment tool in general psychiatry: Validity of MoCA in psychiatric patients, "GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY" 2015, vol. 37, nr. 5, 476-480;
 • Anna Mosiołek, Tytus Koweszko, Jacek Gierus, Agresja w placówkach psychiatrycznych. Próba zdefiniowania problemu, "Psychiatria" 2014, vol. 11, nr. 2, 87-91;
 • Jacek Gierus, Anna Mosiołek, Poznawczo-behawioralna konceptualizacja zespołu derealizacji-depersonalizacji. Przypadek pacjenta, który wyleczył się sam, "Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny" 2013, vol. 5, nr. 1, 25-30;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Jacek Gierus, Homo Sollicitus. Rola systematycznego przetwarzania informacji w etiologii lęku uogólnionego, Warszawa: Wydawnictwo AEH, 2020;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Jacek Gierus, Modele epigenetyczne i znaczenie zaburzeń psychicznych matki dla rozwoju dziecka (w:) Okołoporodowe zaburzenia psychiczne. Diagnostyka i standardy postępowania, red. Anna Mosiołek, Nowa Wola: Prawo Medyczne 24 Marta Ziółkowska-Beta, 2018;
 • Jacek Gierus, Niefarmakologiczne metody postępowania w poporodowych zaburzeniach nastroju (w:) Okołoporodowe zaburzenia psychiczne. Diagnostyka i standardy postępowania, red. Anna Mosiołek, Nowa Wola: Prawo Medyczne 24 Marta Ziółkowska-Beta, 2018;
 • Jacek Gierus, Profilaktyka zaburzeń w kontekście porodu i połogu (w:) Okołoporodowe zaburzenia psychiczne. Diagnostyka i standardy postępowania, red. Anna Mosiołek, Nowa Wola: Prawo Medyczne 24 Marta Ziółkowska-Beta, 2018;
 • Jacek Gierus, Psychologiczne radzenie sobie ze śmiercią, chorobą bądź niepełnosprawnością dziecka (w:) Okołoporodowe zaburzenia psychiczne. Diagnostyka i standardy postępowania, red. Anna Mosiołek, Nowa Wola: Prawo Medyczne 24 Marta Ziółkowska-Beta, 2018;
 • Jacek Gierus, Diagnoza neuropsychologiczna (w:) Uzależnienia w ujęciu interdyscyplinarnym. Diagnoza, leczenie, konsekwencje, red. Anna Mosiołek, Nowa Wola: Prawo Medyczne 24 Marta Ziółkowska-Beta, 2017;
 • K. Kyc, Jacek Gierus, Odrębności uzależnień u kobiet (w:) Uzależnienia w ujęciu interdyscyplinarnym. Diagnoza, leczenie, konsekwencje, red. Anna Mosiołek, Nowa Wola: Prawo Medyczne 24 Marta Ziółkowska-Beta, 2017;
 • Jacek Gierus, Psychoterapia uzależnień (w:) Uzależnienia w ujęciu interdyscyplinarnym. Diagnoza, leczenie, konsekwencje, red. Anna Mosiołek, Nowa Wola: Prawo Medyczne 24 Marta Ziółkowska-Beta, 2017;
 • Jacek Gierus, Marta Janus, Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi (w:) Kompendium z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, red. Agata Szulc, Anna Mosiołek, Grażyna Kacprzak, Warszawa – Włocławek: Agencja Reklamowa TOP, 2016;
 • M. Kamiński, Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Łukasz Boniecki, Tytus Koweszko, Metody leczenia chorych psychicznie (w:) Kompendium z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, red. Agata Szulc, Anna Mosiołek, Grażyna Kacprzak, Warszawa – Włocławek: Agencja Reklamowa TOP, 2016;
 • Jacek Gierus, Psychologia zachowań samobójczych (w:) Samobójstwo, red. Agata Szulc, Tytus Koweszko, Piotr Gałecki, Warszawa: Wydawnictwo Medyk, 2016;
 • Jacek Gierus, Znaczenie czynników społeczno-ekonomicznych (w:) Samobójstwo, red. Agata Szulc, Tytus Koweszko, Piotr Gałecki, Warszawa: Wydawnictwo Medyk, 2016;
 • Jacek Gierus, Komunikacja – jak to działa? Potrzeby pacjenta a potrzeby personelu medycznego (w:) Relacje lekarz - pacjent - rodzina, red. Anna Mosiołek, Kozerki – Warszawa: WTW Doradztwo i Szkolenia Wojciech Wojtal, 2014;
 • Jacek Gierus, Kontakt z osobami starszymi w sytuacji pomagania. Wybrane aspekty praktyki ogólnomedycznej (w:) Relacje lekarz - pacjent - rodzina, red. Anna Mosiołek, Kozerki – Warszawa: WTW Doradztwo i Szkolenia Wojciech Wojtal, 2014;
 • Jacek Gierus, Skale kliniczne (w:) Pielęgniarstwo psychiatryczne, red. Bartosz Łoza, Renata Markiewicz, Agata Szulc, Irena Wrońska, Lublin: Uniwersytet Medyczny, 2014;
 • Jacek Gierus, Specyfika kontaktu z pacjentami z chorobą przewlekłą (w:) Relacje lekarz - pacjent - rodzina, red. Anna Mosiołek, Kozerki – Warszawa: WTW Doradztwo i Szkolenia Wojciech Wojtal, 2014;
 • Bernarda Bereza, Jacek Gierus, Wybrane problemy diagnostyki psychologicznej: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru złości (w:) Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów, red. Bernarda Bereza, Warszawa: Difin, 2012;
 • Stanisława Steuden, Dorota Sternal, Jacek Gierus, Styl humoru a jakość życia u osób starszych (w:) Starzenie się z godnością, red. Stanisława Steuden, Małgorzata Stanowska, Konrad Janowski, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;
 • Jacek Gierus, Kazimierz Popielski. Naukowiec, terapeuta, mistrz (w:) Człowiek i dzieło. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy kapłaństwa oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. Lilia Suchocka, Rafał Sztembis, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010;
 • Konrad Janowski, K. Pietrzak, Jacek Gierus, Psychospołeczne uwarunkowania absencji w szkole. Badania uczniów regionu lubelskiego (w:) Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, red. Agnieszka Buczak, Izabella Łukasik, Anna Witek, Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010;
 • Jacek Gierus, Kazimierz Popielski, Noopsychosomatyczne uwarunkowania kontroli astmy (w:) Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne T. 1, red. Konrad Janowski, Jacek Gierus, Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Joanna Kuryłowicz, Jacek Gierus, Social support, personality and coping with stress among patients with low back pain (w:) Biopsychosocial aspects of health and disease T. 1, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2009;

Redakcje prac zbiorowych

 • Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna, red. Jacek Gierus, Kazimierz Popielski, Warszawa: Difin, 2011;
 • Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne T. 1, red. Konrad Janowski, Jacek Gierus, Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, 2009;