prof. AEH dr hab. Jacek Woźniak

ORCID: 0000-0003-4610-2822
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Koncepcje zarządzania, Rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Współczesne metody zarządzania potencjałem pracowniczym, Zarządzanie zasobami ludzkimi

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2011-04-14 Doktor habilitowany Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Nauki o zarządzaniu nauki o zarządzaniu

Artykuły

 • Jacek Woźniak, Gamification for Sales Incentives, "Contemporary Economics" 2020, vol. 14, nr. 2, 144-161;
 • Jacek Woźniak, Akceptacja różnych form narzędzi selekcyjnych – przegląd literatury i wstępne wyniki badania, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2019, vol. 5, nr. 130, 11-37;
 • Jacek Woźniak, Alicja Balcerak, Informacja SMS jako narzędzie m-rekrutacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2019, vol. 5, nr. 130, 57-79;
 • Jacek Woźniak, Alexandra Zbuchea, Możliwość zastosowania komunikatów na smartfony jako narzędzi spersonalizowanej rekrutacji i handlu, "Handel Wewnętrzny" 2018, nr. 6(1), 570-583;
 • Jacek Woźniak, O przydatności grywalizacji jako potencjalnego narzędzia w systemach motywacyjnych dla handlowców, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2018, nr. 1, 113-138;
 • Jacek Woźniak, Michał Rafalik, Postrzeganie uczciwości nowych i tradycyjnych narzędzi selekcyjnych, "Humanizacja Pracy" 2018, nr. 4, 61-77;
 • Jacek Woźniak, Katarzyna Łubieńska, Marka firmy a jej wizerunek jako pracodawcy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2017, nr. 2, 308-329;
 • Jacek Woźniak, Polityki personalne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2017, nr. 1, 20-41;
 • Jacek Woźniak, Some Factors Hindering Acceptance of Three Gamification Solutions in Motivation Systems, in Small and Medium Enterprises, "Management Dynamics in the Knowledge Economy" 2017, vol. 5, nr. 4, 663-680;
 • Jacek Woźniak, Kinga Wołodźko, The Use by Large Polish Organizations of Information about CSR Activities in e-Recruitment, "Economics & Sociology" 2017, vol. 10, nr. 2, 47-60;
 • Jacek Woźniak, Bogusław Kuropatwicki, Three Types of Knowledge Workers, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2017, nr. 2, 20-40;
 • Jacek Woźniak, Wpływ informacji o działaniach CSR firmy na decyzje jej potencjalnych pracowników różnej płci, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2017, nr. 1, 118-134;
 • Jacek Woźniak, Grywalizacja jako potencjalne narzędzie w systemach wynagradzania handlowców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2016, nr. 3, 266-281;
 • Jacek Woźniak, How Bad Money Drives Out Good, Or On The Difficulties Of Achieving Market Acceptance For Training Innovation, "Pannon Management Review" 2016, vol. 5, nr. 1, 13-30;
 • Jacek Woźniak, Informacje o działaniach CSR i innych korzyściach symbolicznych jako narzędzie zwiększania atrakcyjności pracodawcy w oczach kandydatów różnej płci, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2016, nr. 4, 32-49;
 • Jacek Woźniak, Informatyczki jako pracownicy wiedzy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2016, nr. 2, 214-228;
 • Jacek Woźniak, Social Media as an E-Recruitment Tool for Different Generations: Methodological Considerations and Pilot Study, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2016, nr. 6, 103-124;
 • Jacek Woźniak, Szkolenia outdoor a edukacja przez przygodę, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2016, nr. 2, 160-175;
 • Jacek Woźniak, Typologia działań edukacyjnych przez przygodę, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2016, nr. 2, 115-133;
 • Jacek Woźniak, Action learning i jego granice, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2015, nr. 1, 55-68;
 • Jacek Woźniak, Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2015, nr. 2, 11-33;
 • Jacek Woźniak, Internetowa rekrutacja społecznościowa i jej rozpowszechnienie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2015, nr. 1, 9-23;
 • Jacek Woźniak, Realizm krytyczny jako paradygmat w naukach o zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe (Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika)" 2015, nr. 29, 286-300;
 • Jacek Woźniak, The Use of Gamification at Different Levels of E-Recruitment, "Management Dynamics in the Knowledge Economy" 2015, vol. 3, nr. 2, 257-278;
 • Jacek Woźniak, Trust and E-Commerce in the Ukraine and Poland in the Eyes of Young Urban Professionals, "Review of International Comparative Management" 2015, vol. 16, nr. 2, 159-176;
 • Jacek Woźniak, Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2014, nr. 1, 41-55;
 • Jacek Woźniak, On Evaluating e-Recruitment Maturity with a Typology of Its Methods, "International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT)" 2014, vol. 3, nr. 6, 223-232;
 • Jacek Woźniak, On sponsoring and CSR involvement. Two theories explaining their effects on a company’s attractiveness for candidates, "Romanian Journal of Communication and Public Relations" 2014, nr. 16, 57-72;
 • Jacek Woźniak, Czy istnieje typ ludzi nadający się do informatyki i e-learningu?, "EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej" 2013, nr. 2, 26-37;
 • Jacek Woźniak, Katarzyna Łubieńska, Turnover Models for IT Specialists - Difrent Markets Create Different Patterns, "International Journal of Advanced Business and Management Research" 2013, vol. 1, nr. 1, 72-83;
 • Katarzyna Łubieńska, Jacek Woźniak, Managing it Workers, "Business, Management and Education" 2012, vol. 10, nr. 1, 77-90;
 • Katarzyna Łubieńska, Jacek Woźniak, Motivational Patterns among IT Specialists, "International Journal of Advances in Management and Economics" 2012, vol. 1, nr. 5, 148-153;
 • Jacek Woźniak, Paradygmaty w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe (Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika)" 2011, nr. 25, 713-726;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Jacek Woźniak, Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu, Warszawa: Wolters Kluwer, 2020;
 • Alicja Balcerak, Jacek Woźniak, Gry menedżerskie, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016;
 • Katarzyna Łubieńska, Jacek Woźniak, Informatycy. Czy informatykami da się zarządzać? Czy da się z nimi żyć? Czy informatycy przetrwają?, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2015;
 • Alicja Balcerak, Jacek Woźniak, Szkoleniowe metody symulacyjne, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014;
 • Jacek Woźniak, Rekrutacja. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013;
 • Jacek Woźniak, Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012;
 • Jacek Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Jacek Woźniak, Katarzyna Łubieńska, Acceptance of Chosen Gamification Solutions in Motivation Systems in Small and Medium Enterprises (w:) Entrepreneurs. Entrepreneurship: Challenges and Opportunities in the 21 st Century, red. Alexandra Zbuchea, Bukareszt: Tritonic Publishing, 2017;
 • Jacek Woźniak, Kinga Wołodźko, CSR in e-recruitment and its use by large Polish organizations (w:) Strategica 2016. Opportunities and risks in the contemporary business environment, red. Constantin Brătianu, Alexandra Zbuchea, Florina Pînzaru, Ramona-Diana Leon, Elena-Mădălina Vătămănescu, Bukareszt: Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Faculty of Management, 2016;
 • Jacek Woźniak, Fluktuacja informatyków i jej przyczyny w świetle wyników badań (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Jacek Woźniak, Wykorzystanie grywalizacji w społecznościowej rekrutacji internetowej (w:) Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit, red. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016;
 • Jacek Woźniak, On commercialization process of innovative training (w:) STRATEGICA. Local versus Global, red. Constantin Brătianu, Alexandra Zbuchea, Florina Pînzaru, Elena-Mădălina Vătămănescu, Ramona-Diana Leon, Bukareszt: Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Faculty of Management, 2015;
 • Jacek Woźniak, About two explanations of effects of environmental engagement Of a company on its attractiveness in an e-recruitment situation (w:) 8th International Scientific Conference "Business and Management 2014" May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania, red. Jelena Stankevičienė, Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2014;
 • Jacek Woźniak, Does biology matter? On satisfaction from e-learning in it and management students (w:) 8th International Scientific Conference "Business and Management 2014" May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania, red. Jelena Stankevičienė, Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2014;
 • Jacek Woźniak, On e-recruitment and four ways of using its methods (w:) 8th International Scientific Conference "Business and Management 2014" May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania, red. Jelena Stankevičienė, Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2014;
 • Jacek Woźniak, The effect of a company’s involvement in environmental issues on attractiveness for candidates during e-recruitment – two theories (w:) Values in Shock. The role of contrasting management, economic, and religious paradigms in the workplace, red. Jorge F. S. Gomes, Joaquim P. Coelho, Shreveport: International Society for the Study of Work & Organizational Values, 2014;
 • Jacek Woźniak, The specificity of persons with a preference for IT and e-Learning (w:) Values in Shock. The role of contrasting management, economic, and religious paradigms in the workplace, red. Jorge F. S. Gomes, Joaquim P. Coelho, Shreveport: International Society for the Study of Work & Organizational Values, 2014;
 • Jacek Woźniak, Uncommon information about the company offered during e-recruitment and its effect on attractiveness of the company as a workplace (w:) Values in Shock. The role of contrasting management, economic, and religious paradigms in the workplace, red. Jorge F. S. Gomes, Joaquim P. Coelho, Shreveport: International Society for the Study of Work & Organizational Values, 2014;
 • Jacek Woźniak, O specyfice osób mających preferencje do informatyki i e-learningu (w:) Postępy w e-edukacji, red. Lech Banachowski, Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2013;
 • Jacek Woźniak, Rola e-learningu w e-HRM (w:) Postępy w e-edukacji, red. Lech Banachowski, Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2013;
 • Katarzyna Łubieńska, Jacek Woźniak, Turnover Models for IT Specialists (w:) 7th International Scientific Conference “Business and Management 2012” May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania, red. Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2012;