Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna. Pracował w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i w Polskim Związku Niewidomych. Od 2002 roku zajmuje się dostępnością stron internetowych.

Pisze artykuły i większe publikacje na ten temat między innymi dla Koalicji Social Watch i Rzecznika Praw Obywatelskich, uczestniczy w różnorodnych projektach, w tym w tłumaczeniu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Obecnie jest pracownikiem Fundacji Vis Maior oraz współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami publicznymi.