Polacy coraz bardziej szczęśliwi i zadowoleni z życia.


W 2015 r. zespół badawczy pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego już po raz ósmy zapytał Polaków jak im się żyje. W badaniu wzięło udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i ok. 20 tys. indywidualnych respondentów. Wyniki najnowszego raportu zostały przedstawione 16 września 2015 r. na konferencji w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

Aż 84% Polaków uznało, że miniony rok należał w ich życiu do udanych. Wskaźnik ten jest najwyższy od początku prowadzenia badań (w 2000 r. zadowolonych z poprzedniego roku było 69,2 proc. ankietowanych, a w 2013 r. - 79,9 proc.) Zadowolenie z małżeństwa i potomstwa deklaruje 80 proc. respondentów (relacje z kolegami i znajomymi pozytywnie ocenia 60 proc.) Czujemy się też szczęśliwsi. 81 % Polaków pozytywnie oceniło całe swoje dotychczasowe życie. To także najwyższy wynik w historii Diagnozy społecznej. Dwa lata temu zadowolonych  było 78,9 proc. osób, 15 lat temu - 68,6 proc. 

Zdaniem prof. Czapińskiego taki wynik to jasny znak, że Polska należy już do Europy Zachodniej. W  większości krajów regionu, przyjętych do Unii Europejskiej wraz z nami lub później, wskaźnik  zadowolenia z życia jest niższy (w Czechach wyniósł 79 proc., w Estonii - 78 proc., na Słowacji i naLitwie - 72 proc., proc., na Węgrzech 62 proc., W Rumunii - 55 proc.). Polacy plasują się w połowie stawki. Spośród narodów wspólnoty najbardziej zadowoleni ze swojego życia są Szwedzi i Duńczycy  (aż 98 proc.) oraz Finowie i Holendrzy (96 proc.), najmniej Grecy (43 proc.), Bułgarzy (44 proc.) i Portugalczycy (50 proc.)

 

               Procent respondentów bardzo i dość szczęśliwych                 Procent osób pozytywnie oceniających swoje życie w 28 krajach UE

 

Również zdrowie oceniamy lepiej. 75 proc. Polaków jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze  swojego samopoczucia (w  2003 r. było to  66 proc.). Co więcej, zanotowano spadek natężenia  stresu oraz liczby osób deklarujących poważne symptomy chorobowe. Jak jednak zaznaczają autorzy, nie jest to efekt lepszego działania systemu opieki zdrowotnej, ale tego że Polacy coraz bardziej o zdrowie dbają- mniej palą, lepiej się odżywiają i więcej ćwiczą.

Wzrastają także nasze dochody. W ciągu ostatnich dwóch lat o 314 zł. i wynoszą obecnie 3 450 zł netto. Zadowolenie z sytuacji finansowej deklaruje 1/3 badanych.  Dla porównania w 1991 r. takich osób było tylko 10 proc. 

Do 45 proc. wzrósł odsetek gospodarstw domowych deklarujących posiadanie oszczędności (15 lat temu było to tylko 24 proc.). Jak podkreślił prof. Czapiński, w ostatnich latach nastąpił jednak mocny spadek odsetka gospodarstw, które swoje oszczędności trzymają w bankach i ogromny wzrost tych, które mają je w przysłowiowej skarpecie. W tym roku gospodarstw oszczędzających w gotówce było 59 proc. (w 2013 r. - 45 proc.), zaś na lokatach złotowych w bankach - 53 proc. (dwa lata temu - 66 proc.).

Z roku na rok spada odsetek gospodarstw zadłużonych (obecnie wynosi 34 proc.) Polacy pożyczają pieniądze głównie po to, by kupić dobra trwałego użytku: samochody, sprzęt rtv i agd  (33 proc.), na remonty domów lub mieszkań (30 proc.) oraz kredyty mieszkaniowe, które spłaca 27 proc. polskich rodzin.

Respondentów zapytano też, czy i  kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro. Najwięcej z nich odpowiedziało, że nigdy - 41,7 proc. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 32,7 proc. ankietowanych; zdecydowanie za przystąpieniem opowiada się tylko 5,2 proc. Polaków.

 

              Formy oszczędności gospodarstw domowych w latach 2000-2015                 Kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro

 

 

Pełne wyniki Raportu zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.diagnoza.com

Diagnoza Społeczna to największy w kraju i jeden z największych na świecie (obok niemieckiego, brytyjskiego i szwajcarskiego) projekt społecznych badań panelowych, analizujący zjawiska i procesy zachodzące w rodzinach, gospodarstwach domowych i wokół nich. Przeprowadzany cyklicznie od 2001 r. pokazuje nie tylko dzisiejszy obraz społeczeństwa polskiego ale pozwala prześledzić to, jak się zmienialiśmy na przestrzeni 12 lat. Jest bazą informacji o nas, tu i teraz, a także jacy byliśmy i jak ewoluowaliśmy. Jak podkreślają sami autorzy jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu.

Tym, co wyróżnia Diagnozę Społeczną na tle innych projektów jest jej interdyscyplinarność. Badanie uwzględnia wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków – zarówno te ekonomiczne (dochód, zasobność materialną, oszczędności, kredyty), jak i pozaekonomiczne (edukację, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii i wiele innych).