prof. dr hab. Janusz Wojtasik

ORCID: 0000-0002-5762-9016
prowadzone przedmioty: Historia polityczna Polski XX wieku, Najnowsza historia polityczna

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1991-12-10 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk humanistycznych ------ ------
1985-05-02 Doktor habilitowany PAN Dziedzina nauk humanistycznych Historia historia

Artykuły

 • Janusz Wojtasik, Profesor Piotr Paweł Stawecki 1930–2015, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2016, nr. 1, 225-231;
 • Janusz Wojtasik, Tomasz Wawrzecki - naczelnik zmierzchu powstania 1794 roku, "Niepodległość i Pamięć" 2015, vol. 22, nr. 3, 57-78;
 • Janusz Wojtasik, Książe Józef Poniatowski - polski wódz naczelny w 1809 roku, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2010, vol. 11, nr. 2, 43-58;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Janusz Wojtasik, Z myślą o Niepodległej... Polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795-1914, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2013;
 • Janusz Wojtasik, Zmierzch i odrodzenie Rzeczypospolitej. Z polskich dziejów politycznych i wojskowych do 1918 roku, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Janusz Wojtasik, Podhajce 1698, Warszawa: Bellona, 2008;
 • Janusz Wojtasik, Od Sejmu Niemego do Konferencji Poczdamskiej. Z politycznych i wojskowych dziejów Polski (1717-1945), Siedlce: Wydawnictwo Akadamii Podlaskiej, 2002;
 • Janusz Wojtasik, Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski, 1864-1907: koncepcje i próby ich realizacji, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1987;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Janusz Wojtasik, Geneza powstania styczniowego. Postawa społeczeństwa wobec działań powstańczych (1863–1864) (w:) „W hetmańskim trudzie”. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Wimmera, red. Zbigniew Hundert, Marek Wagner, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017;
 • Janusz Wojtasik, Wacław Tokarz jako badacz powstania 1863-1864 roku (w:) Wacław Tokarz (1873 – 1937) Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski, red. Tadeusz Paweł Rutkowski, Tomasz Siewierski, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017;
 • Janusz Wojtasik, Zagrożenie niepodległości Polski w okresie walk o granice (1918-1921) (w:) Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. Aspekty wojskowe, Tom III., red. Maryla Fałdowska, Włodzimierz Nowak, Renata Tarasiuk, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017;
 • Janusz Wojtasik, Zmarł prof. dr hab. Piotr Paweł Stawecki (w:) Piotr Stawecki Z archiwum życia historyka wojskowości, red. Marek Tobera, Warszawa: Wydawnictwo Aspra, 2017;
 • Janusz Wojtasik, Polacy w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878 r. (w:) Na wojnie i w szlacheckim dworku. Studia i materiały, red. Katarzyna Maksymiuk, Dorota Wereda, Rafał Roguski, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016;
 • Janusz Wojtasik, Powstania narodowe i próby powstańcze w polskim procesie dziejowym (w:) Społeczeństwo polskie i wojsko. Studia i materiały, red. Katarzyna Maksymiuk, Dorota Wereda, Arkadiusz Zawadzki, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016;
 • Janusz Wojtasik, The Battle of Racławice, 4th April 1794 (w:) Polish battles and campaigns in 13th-19th centuries, red. Grzegorz Jasiński, Wojciech Włodarkiewicz, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016;
 • Janusz Wojtasik, Powstanie na Litwie 1830-1831 w świetle pamiętników (w:) Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje - historiografia - pamięć, red. Tadeusz Skoczek, Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2015;
 • Janusz Wojtasik, Walka o niepodległość narodową w programach i działalności polskiego ruchu ludowego na przełomie XIX-XX w. (w:) Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz - ludowiec - nauczyciel - uczony. Księga poświęcona pamięci Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, red. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Kosecki, Warszawa: Zarząd Główny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, 2010;
 • Janusz Wojtasik, Antycarska partyzantka chłopska w Królestwie Polskim w latach 1905-1907 (w:) „Żywią i bronią”. Wieś i chłopi w obronie Ojczyzny, red. Janusz Gmitruk, Piotr Matusak, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2009;
 • Janusz Wojtasik, Wojna polsko-szwedzka (1655-1660) w badaniach prof. dr hab. Stanisława Herbsta (w:) Wojsko, wojskowość, miasta. Studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie urodzin, red. Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Mirosław Nagielski, Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions, 2009;
 • Janusz Wojtasik, Wojskowość polska 1864-1914 (w:) Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, red. Mieczysław Cieplewicz, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1990;