Partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Od 9 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze własności intelektualnej. Swoją wiedzę pogłębiał na studiach w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz Duńskim Instytucie Praw Człowieka oraz na stażach w Paryżu i Genewie.