prof. AEH dr hab. Jarosław Wyrembak

jednostka: Wydział Prawa i Administracji
stanowisko: profesor nadzwyczajny
ORCID: 0000-0001-9362-9083
prowadzone przedmioty: Postępowanie karne, Prawo cywilne, Prawo handlowe, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2010-12-13 Doktor habilitowany Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo
1997-12-08 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo

Artykuły

  • Jarosław Wyrembak, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 roku V ACa730/13, "Ius Novum" 2013, nr. 2, 211-219;
  • Jarosław Wyrembak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 9 stycznia 2008 roku II CSK 414/2007, "Ius Novum" 2012, nr. 3, 196-200;
  • Jarosław Wyrembak, O wątpliwej metodzie kreowania bezprawności, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2009, nr. 1, 177-192;
  • Jarosław Wyrembak, Świadomość bezprawności czynu w ujęciu teoretycznoprawnym, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr. 12, 49-62;
  • Jarosław Wyrembak, W sprawie znamion przestępstw przeciwko wolnośœci seksualnej i obyczajnoœści, "Prokurator" 2008, nr. 2-3, 40-57;
  • Jarosław Wyrembak, Wykładnia prawa a błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego, "Przegląd Sądowy" 2008, nr. 2, 74-82;

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Jarosław Wyrembak, Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009;