dr Joanna Piekarska

jednostka: Wydział Psychologii
stanowisko: adiunkt
ORCID: 0000-0001-6063-9269
prowadzone przedmioty: Metody diagnozy psychologicznej (inteligencja), Metody diagnozy psychologicznej (osobowość), Psychologia różnic indywidualnych, Psychometria, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VII, Seminarium magisterskie semestr VIII

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2007-11-20 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Artykuły

  • Joanna Piekarska, Zdolności emocjonalne kobiet i mężczyzn a stosowane strategie radzenia sobie ze stresem, "Studia Psychologica (UKSW)" 2015, vol. 15, nr. 1, 5-18;
  • Joanna Piekarska, Perceived Parental Reactions to Child's Problems and Successes and Eysenckian Psychoticism in Adolescence, "Personality and Individual Differences" 2012, vol. 53, nr. 4, 523-527;
  • Joanna Piekarska, Temperamentalne uwarunkowania inteligencji emocjonalnej, "Psychologia, Etologia, Genetyka" 2010, nr. 21, 55-76;
  • Joanna Piekarska, Anna Matczak, Korelaty wiedzy emocjonalnej mierzonej Testem Rozumienia Emocji, "Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo" 2007, vol. 4, 67-81;
  • Joanna Piekarska, Zdolność rozumienia emocji a percepcja społeczna, "Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo" 2007, vol. 4, 83-96;
  • Joanna Piekarska, Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców w sytuacjach problemowych, "Psychologia Rozwojowa" 2004, vol. 9, nr. 1, 23-33;

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Anna Matczak, Joanna Piekarska, Test Inteligencji Emocjonalnej TRE. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011;
  • Anna Matczak, Joanna Piekarska, Elżbieta Studniarek, Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Joanna Piekarska, The role of personality and child-parent dialogue in the development of emotional competence (w:) Determinants of Social and Emotional Competencies, red. Anna Matczak, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009;
  • Joanna Piekarska, Związek inteligencji emocjonalnej z inteligencją ogólną (w:) Szkice z psychologii różnic indywidualnych, red. Wanda Ciarkowska, Włodzimierz Oniszczenko, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2008;