brak zdjęcia

ORCID: 0000-0002-0164-1972
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Emocje i motywacja, Psychologia emocji i motywacji, Psychologia osobowości, Psychologia pracy i organizacji, Seminarium magisterskie, Terapia poznawczo-behawioralna i dialog motywujący

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2005-12-16 Doktor Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej Dziedzina nauk humanistycznych Psychologia

Artykuły

 • Kamila Wojdyło, Cztery dni pracy i wystarczy?, "Charaktery" 2019, vol. 8, nr. 271, 38-40;
 • Kamila Wojdyło, Jacek Buczny, Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy (WCS): analiza trafności i rzetelności, "Przegląd Psychologiczny" 2019, vol. 62, nr. 3, 447-477;
 • Kamila Wojdyło, Jacek Buczny, The Work Craving Scale (WCS): A Validity and Reliability Analysis, "Przegląd Psychologiczny" 2019, vol. 62, nr. 3, 465-479;
 • Kamila Wojdyło, What Drives Work Addicts to Action? The Extended Model of Work Craving, "Basic and Applied Social Psychology" 2019, vol. 41, nr. 4, 254-262;
 • Kamila Wojdyło, Rozpoznanie uzależnienia od pracy i perspektywy psychoterapii, "Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA" 2018, nr. 4(84), 13-19;
 • Kamila Wojdyło, Julius Kuhl, Nicola Baumann, The Firepower of Work Craving: When Self-Control Is Burning under the Rubble of Self-Regulation, "PLOS One" 2017, vol. 12, nr. 1, 1-17;
 • Kamila Wojdyło, Wilhelm Karlsson, Nicola Baumann, Do I feel ill because I crave for work or do I crave for work because I feel ill? A longitudinal analysis of work craving, self-regulation, and health, "Journal of Behavioral Addictions" 2016, vol. 5, nr. 1, 90-99;
 • Kamila Wojdyło, „Workaholism“ does not always mean workaholism...? - about the controversial nomenclature in the research on work addiction, "Polish Psychological Bulletin" 2015, vol. 46, nr. 1, 133-136;
 • Kamila Wojdyło, Pracoholizm – istota konstruktu i trafność nomenklatury jako aktualne problemy w badaniach nad zjawiskiem. Komentarz do Staszczyk i Tokarz, "Roczniki Psychologiczne" 2015, vol. 18, nr. 4, 541-552;
 • Kamila Wojdyło, Pustka pełna pracy, "Charaktery" 2015, nr. 4, 68-72;
 • Aleksandra Peplińska, Kamila Wojdyło, Natasza Kosakowska-Berezecka, Piotr Połomski, The role of purpose in life and social support in reducing the risk of workaholism among women in Poland, "Health Psychology Report" 2015, vol. 3, nr. 4, 326-335;
 • Kamila Wojdyło, Individual Differences in Coping with Mortality Salience in Germany vs. Poland: Cultural World View or Personal View Defense?, "Polish Psychological Bulletin" 2014, vol. 45, nr. 2, 249-256;
 • Kamila Wojdyło, Nicola Baumann, Lis Fischbach, Stefan Engeser, Live to Work or Love to Work: Work Craving and Work Engagement, "PLOS One" 2014, nr. 9(10), 0-0;
 • Kamila Wojdyło, Nicola Baumann, Julius Kuhl, Juliana Horstmann, Selbstregulation von Emotionen als Schutzfaktor gegen gesundheitliche Auswirkungen von Mobbing, "Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie: Forschung und Praxis" 2014, nr. 43(1), 27-34;
 • Kamila Wojdyło, Błędne koło pożądania, "Charaktery" 2013, nr. 3, 48-51;
 • Kamila Wojdyło, Pracoholizm – poznawczo-behawioralny model psychoterapii, "Nauka" 2013, nr. 4, 123-134;
 • Kamila Wojdyło, Work craving – teoria uzależnienia od pracy, "Nauka" 2013, nr. 3, 87-97;
 • Kamila Wojdyło, Nicola Baumann, Jacek Buczny, Glynn Owens, Julius Kuhl, Work Craving. A Conceptualization and Measurement, "Basic and Applied Social Psychology" 2013, vol. 35, nr. 6, 547-568;
 • Kamila Wojdyło, Sylwiusz Retowski, Kwestionariusz Celów Osiągnięć – analiza rzetelności i trafności teoretycznej narzędzia, "Przegląd Psychologiczny" 2012, vol. 55, nr. 1, 9-28;
 • Kamila Wojdyło, Mroczne pracy pożądanie, "Charaktery" 2012, nr. 3, 60-63;
 • Jarosław Michałowski, Paweł Holas, Kamila Wojdyło, Bartłomiej Gorlewski, Polska adaptacja i walidacja Skali Zachowań Unikowych Towarzyszących Agorafobii, "Psychiatria i Psychoterapia" 2012, vol. 8, nr. 3-4, 20-30;
 • Kamila Wojdyło, Obudź w sobie „Mistrza”, "Charaktery" 2011, nr. 4, 56-59;
 • Kamila Wojdyło, Jacek Buczny, Samoregulacja i samokontrola powinnościowe: analiza psychometryczna skali Rozbieżności Ja (SkRAP), "Psychologia Społeczna" 2011, nr. 6, 375-390;
 • Aleksandra Lewandowska-Walter, Kamila Wojdyło, Spostrzeganie ex post postaw rodziców przez osoby z tendencją do uzależniania się od pracy, "Studia Psychologiczne" 2011, vol. 49, nr. 2, 35-52;
 • Kamila Wojdyło, Funkcjonowanie pracoholików w sytuacji zadaniowej, "Przegląd Psychologiczny" 2010, vol. 53, nr. 1, 61-82;
 • Jacek Buczny, Kamila Wojdyło, Kwestionariusz do pomiaru pracoholizmu: WART-R. Analiza trafności teoretycznej i rzetelności narzędzia, "Studia Psychologiczne" 2010, vol. 48, 67-80;
 • Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter, Kontrola działania u osób uzależnionych od pracy, "Przegląd Psychologiczny" 2009, vol. 52, nr. 4, 453-471;
 • Kamila Wojdyło, Umiejętność „przełączania się” między przeciwstawnymi emocjami — czyli jak działać efektywnie i dojrzale, "Nowiny Psychologiczne" 2008, nr. 2, 17-30;
 • Kamila Wojdyło, Koncepcja osobowościowych wyznaczników pracoholizmu. Weryfikacja hipotez w korelacyjnym modelu, "Studia Psychologiczne" 2007, nr. 45, 53-67;
 • Kamila Wojdyło, Model integracyjny motywacji osiągnięć (MIMO), "Nowiny Psychologiczne" 2007, nr. 45, 25-45;
 • Kamila Wojdyło, Osobowość pracoholiczna – właściwości i mechanizmy regulacyjne w świetle badań własnych, "Nowiny Psychologiczne" 2006, nr. 2, 23-36;
 • Kamila Wojdyło, Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) – adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych, "Nowiny Psychologiczne" 2005, nr. 4, 71-84;
 • Kamila Wojdyło, Pracoholizm – rozważania nad osobowościowymi wyznacznikami obsesji pracy, "Nowiny Psychologiczne" 2004, nr. 3, 33-50;
 • Kamila Wojdyło, Skala pomiaru rozbieżności Ja (SkRAP) – konstrukcja narzędzia oraz wstępna charakterystyka psychometryczna, "Nowiny Psychologiczne" 2004, nr. 4, 27-41;
 • Kamila Wojdyło, Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań, "Nowiny Psychologiczne" 2003, nr. 3, 33-50;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Kamila Wojdyło, Uzależenienie od pracy. Teoria, diagnoza, psychoterapia, Lublin: Stowarzyszenie Natanaelum. Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, 2016;
 • Kamila Wojdyło, Pracoholizm. Perspektywa poznawcza, Warszawa: Difin, 2010;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter, Paweł Jurek, Workaholism and emotional competencies (w:) Empirical aspects of the psychology of management, red. Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz, Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, 2012;
 • Kamila Wojdyło, Aleksandra Lewandowska-Walter, Pracoholizm a płeć i style przywiązaniowe (w:) Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje, red. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010;
 • Aleksandra Lewandowska-Walter, Kamila Wojdyło, Relacje w rodzinie generacyjnej osób uzależnionych od pracy (w:) Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska, Gdańsk: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;
 • Kamila Wojdyło, Polscy pracoholicy wobec wyzwań globalizacji (w:) Globalizacja a jednostka, red. Aleksandra Błachnio, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009;