prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

ORCID: 0000-0002-3227-5979
prowadzone przedmioty: Międzynarodowe prawo gospodarcze, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polityka wspólnotowa, Prawo gospodarcze publiczne, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Transgraniczny przepływ osób i kapitału, Zamówienia publiczne

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2016-04-22 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk prawnych ------ ------
1994-03-07 Doktor habilitowany Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo administracyjne

Artykuły

  • Kazimierz Strzyczkowski, Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw obywatelskich, "Przegląd Prawa i Administracji" 2018, nr. 114, 637-650;
  • Kazimierz Strzyczkowski, Innowacyjne zamówienia publiczne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2017, nr. 10, 2-21;

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo publiczne. Problemy prawne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Kazimierz Strzyczkowski, Prawo regulacji. Miejsce w systemie prawa. Od prawa państwa świadczącego do prawa państwa gwarancyjnego (w:) Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, red. Maria Królikowska-Olczak, Warszawa: C.H. Beck, 2018;
  • Kazimierz Strzyczkowski, Problematyka konstytucji gospodarczej w dyskursie o stosunku konstytucji do gospodarki (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
  • Kazimierz Strzyczkowski, Przedsiębiorstwo publiczne wobec prawa konkurencji Unii Europejskiej (w:) Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. Arkadiusz Cudak, Iwona Małgorzata Szkotnicka, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
  • Kazimierz Strzyczkowski, Dychotomia systemu prawnego a model prawa przyszłości (w:) Przyszłość prawa. Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. Brunon Hołyst, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2017;
  • Kazimierz Strzyczkowski, Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw obywatelskich (w:) , red. , : , ;