W ogłoszonym 17 lipca 2020 roku 21. Rankingu Uczelni Wyższych Perspektywy kierunek studiów “Psychologia” prowadzony przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie zajął w 21. Rankingu Perspektyw 1️1. miejsce w Polsce spośród wszystkich uczelni prowadzących ten kierunek, a 2. miejsce w zestawieniu uczelni niepublicznych