Na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania działa koło naukowe Klinika Praw Dziecka.

Przy Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania działa koło naukowe Klinika Praw Dziecka. 

Celem Kliniki Praw Dziecka jest ochrona zasady dobra dziecka oraz ochrona słusznych interesów małoletniego. Cel ten realizowany jest m. in. poprzez nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej dzieciom i ich opiekunom w sprawach dotyczących dzieci. Ponadto organizujemy zajęcia szkoleniowe dla różnych grup wiekowych z zakresu praw dziecka, zdolności do czynności prawnych dziecka, czy odpowiedzialności dziecka. Zajęcia te mogą odbyć się zarówno na terenie, jak i poza budynkiem Uczelni. Organizujemy ponadto konferencje i seminaria tematyczne.

Koło naukowe działa pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka

Opiekunem koła naukowego jest dr Anna Pawlak.  Zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że dzięki naszej działalności prawa dziecka będą w wyższym stopniu urzeczywistniane. 

 

Kontakt

Anna Pawlak

tel. 506 332 581

e-mail: klinikaprawa@vizja.pl

www.klinikaprawa.vizja.pl