Z przyjemnością informujemy, że 16 marca 2019 r. Rada Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych podjęła uchwałę o uznaniu zgodności działalności Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka, działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z wyśrubowanymi Standardami FUPP.

Dzięki temu nasza poradnia staje się członkiem Fundacji i uzyskuje z tego tytułu wiele profitów. Miedzy innymi mamy możliwość delegowania przedstawiciela Uczelni do Rady Fundacji, uczestniczenia w ogólnopolskich konferencjach dotyczących studenckiego poradnictwa prawnego, otrzymywania publikacji wydawanych przez FUPP, korzystania z baz dostępowych do Legalisa itd.

Uznanie zgodności działalności poradni z ogólnopolskimi standardami pokazuje, że Klinika przy AEH funkcjonuje na najwyższym poziomie. Dzięki działalności Kliniki Prawa spełniamy misję pomocy najuboższym i jednocześnie uczymy się jak wykorzystać w praktyce wiedzę prawniczą. Jesteśmy dumni z działalności naszych studentów prawa.

Przedstawicielem delegowanym z ramienia AEH do Rady Fundacji jest prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko – inicjator i założyciel tutejszej Kliniki Prawa.