Nazwa koła naukowegoImię i nazwisko opiekuna koła naukowegoKontakt do opiekuna koła naukowego
Koło Naukowo-Badawcze Studentów Psychologii dr Konrad Janowski
mgr Daniel Pankowski
d.pankowski@vizja.pl
Koło Naukowe „Legislacja” dr Elżbieta Mreńca e.mrenca@vizja.pl
Koło Naukowe „Klinika Prawa” dr Anna Pawlak a.pawlak@vizja.pl
Koło Naukowe „Human Relations” dr Barbara Sypniewska b.sypniewska@vizja.pl
Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Wykonawczego prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska m.szwejkowska@vizja.pl
Studenckie Koło Naukowe Studentów Prawa AEH prof. dr hab. Dariusz Makiłła d.makilla@vizja.pl
Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Ochrony Własności Intelektualnej – Civil and Intelectual Property prof. dr hab. Jacek Sobczak j.sobczak@vizja.pl
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „EcoRobomatic” dr inż. Vasyl Baitsym v.baitsym@vizja.pl
Koło Naukowe „Gender Studies” dr hab. Remigiusz Ryziński r.ryzinski@vizja.pl
Koło Naukowe „Neuromarketing” dr Natalia Wojciechowska n.wojciechowska@vizja.pl
Koło Naukowe Studentów Informatyki dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior k.rychlicki-kicior@vizja.pl