29 czerwca Rada Wydziału Psychologii WSFiZ w Warszawie zadecydowała o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia Pani Katarzynie Błońskiej.

W pracy zatytułowanej Regulacyjna funkcja aktywności celowej w kontekście subiektywnego dobrostanu psychicznego autorka przedstawiła wyniki dwóch badań eksperymentalnych, do których zakwalifikowano w sumie 459 osób. Dzięki przeprowadzonej analizie udało się dowieść pozytywnego wpływu aktywności celowej na emocjonalne aspekty dobrostanu, a także wykazać, że aktywność ukierunkowana na unikanie strat nie tylko intensyfikuje szereg negatywnych nastrojów, ale również obniża zadowolenie z podjętego działania.

Promotorem dysertacji był prof. nadzw. dr hab. Janusz Czapiński.
Serdecznie gratulujemy Pani Katarzynie Błońskiej i życzymy owocnej kariery naukowej.