Na Wydziale Psychologii rozpoczęło swoją działalność Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej.

Zadaniem KNPSiP jest popularyzacją psychologii w zakresie sądowo penitencjarnym. Zajmuje się m. in. modelami opiniowania psychologicznego osób oskarżonych o przestępstwa, postacią małoletniego i młodocianego w wymiarze sprawiedliwości, funkcjonowaniem człowieka w zakładzie karnym, rolą psychologa w diagnozowaniu do celów sądowych i penitencjarnych.

Koło realizuje swoje cele poprzez organizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach, debatach, projektach badawczych, współpracę z organizacjami studenckimi, ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Opiekunem Koła Naukowego Psychologii Sądowej i Penitencjarnej jest prof. dr hab. Aleksandra Korwin Szymanowska.

Koło Naukowe działa pod patronatem Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W dniu 15 lipca br. gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej podjął decyzję o objęciu Patronatem Honorowym Koła Naukowego.

Koło zostało również objęte Patronatem Naukowym Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce z siedzibą w Krakowie.

Osoby chętne do współpracy z kołem naukowym zapraszamy do Prezesa Zarządu – Sylwi Klejnowskiej.

Kontakt:

email: knpsip@gmail.com