Drodzy Studenci! Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 03/03/2020 z dnia 12 marca 2020 roku zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 rozpoczęły w dniu 27 marca 2020 roku i prowadzone są w trybie zdalnym poprzez platformę Microsoft Teams.

Zgodnie z prawem, zajęcia prowadzone w trybie zdalnym są w pełni równoważne  wobec zajęć prowadzonych w siedzibie uczelni, a przyjęte przez uczelnię metody kształcenia na odległość zapewniają zarówno ciągłość kształcenia, jak i osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia.  
Przypominam, iż obowiązek udziału w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym opiera się na takich samych zasadach, jak podczas zajęć prowadzonych stacjonarnie, a prowadzący zajęcia mają prawo sprawdzać obecność.
Zachęcam wszystkich Państwa do jak najliczniejszego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych on-line (w terminach zaplanowanych w harmonogramie),  a w przypadku nieobecności – do korzystania z utrwalonych przez wykładowców treści edukacyjnych udostępnianych w wersji off-line.
Z wyrazami szacunku,
 
/-/ dr Konrad Janowski
Rektor