Archiwum Główne Akt Dawnych i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się 8 listopada 2016 r.

Cykl konferencji naukowych „Drogi do niepodległości 1914-1918” poświęcono kolejnym etapom budowy państwowości polskiej. Pierwsza konferencja odbędzie się 8 XI 2016 r. w związku z rocznicą aktu 5 listopada 1916 r., a kolejne będą organizowane w stulecie ważnych wydarzeń na drodze do niepodległości: powołania Rady Regencyjnej (cz. II – listopad 2017 r.) i odzyskania przez Polskę niepodległości (cz. III – listopad 2018 r.).


Tematykę konferencji z okazji stulecia aktu 5 listopada wyznaczają przyczyny i konsekwencje jego wydania. Pierwsze z nich związane były z kontrowersjami między Austro-Węgrami i Niemcami w sprawie polskiej, załamaniem oczekiwań na pokój z Rosją i potrzebą uzupełnienia rezerw wojskowych, drugie zaś wypływały z różnorodnego znaczenia manifestu dla sprawy polskiej: politycznego, symbolicznego, wojskowego i międzynarodowego.


Deklaracja cesarzy Franciszka Józefa I i Wilhelma II zapowiadała utworzenie samodzielnego państwa polskiego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem, ograniczonego terytorialnie do okupowanych terenów zaboru rosyjskiego i o nieustalonych granicach, ale powołanie Tymczasowej Rady Stanu, mimo ograniczonych kompetencji, było ważnym krokiem na drodze do rozwoju państwowości polskiej. Samodzielność państwowa w warunkach okupacji była ograniczona, jednak wskrzeszenie Królestwa Polskiego, czy publiczne wykonywanie hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”, miało ogromne znaczenie dla przemian świadomości społecznej i rozbudzenia patriotyzmu Polaków. Wymiar wojskowy aktu 5 listopada związany był z potrzebą państw centralnych uzyskania rekruta, ale zapowiedziano powołanie armii kultywującej patriotyczne tradycje oręża polskiego. Państwa centralne zamierzały rozwiązać samodzielnie sprawę polską. Mówienie o niepodległej Polsce na forum międzynarodowym nie tylko złamało solidarność zaborców, ale sprawiło też, że aspiracje niepodległościowe Polaków przestały być wewnętrzną sprawą Rosji w obozie Ententy i zmusiły mocarstwa zachodnie do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Termin i miejsce konferencji: 8 listopada 2016 r. Warszawa, AGAD, ul. Długa 7, godz. 11:00

Pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres: jkrochmal@agad.gov.pl

Obradom towarzyszyć będzie wystawa archiwalna prezentująca najważniejsze, przechowywane w AGAD, dokumenty związane z odzyskaniem niepodległości. Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Konferencji.