Konferencja odbędzie się 16 października 2017 r. w gmachu Senatu RP (wejście B II) sala 217.

Organizatorami konferencji są: Senat RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz z Instytutem Prawa Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

 

Głównym celem konferencji jest przedstawienie i omówienie teoretyczonoprawnych zagadnień dotyczących cech aktów prawa miejscowego jako podustawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

 

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:30