W dniu 22 maja 2015 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego", zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Celem konferencji była systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyniła się do zintegrowania środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego.

Szerokie grono uczestników konferencji stanowili przedstawiciele wszystkich znaczących ośrodków naukowych oraz praktyków gospodarczych.

Wszystkie niezbędne informacje są umieszczone na stronie www.konferencje.vizja.pl.

Przewodniczące konferencji:
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska