W dniu 22 maja 2015 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego”, organizowana przez Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Celem konferencji była systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy w 2016 roku!

Zdjęcia: Edyta Jaśkiewicz