24 maja 2017 r. w Działdowie odbędzie się konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin prof. Janusza Małłka, której współorganizatorem jest Wydział Prawa i Administracji WSFiZ w Warszawie.

Prof. Janusz Małłek, urodzony w Działdowie, znany historyk okresu wczesnonowożytnego, zwłaszcza Prus Książęcych oraz Prus Królewskich, ale także badacz dziejów stanowych, parlamentaryzmu 24 maja 2017 r. będzie obchodził osiemdziesiąto rocznicę urodzin. Z tej okazji odbędzie się w Działdowie okolicznościowa konferencja naukowa "Prusy Książęce w XVI-XVIII w. Ustrój – Prawo – Społeczeństwo – Kultura – Religia", nawiązująca do  obszaru, który w działalności Jubilata zajmował szczególne miejsce.

Organizatorami konferencji są Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Burmistrz Miasta Działdowa.

Program dostępny jest na stronie Konferencji.