Światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej” W dniach 29 września – 1 października na zamku w Kamieniu Śląskim odbyła się światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej” zorganizowana przez Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, EMC Global Foundation, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie k. Warszawy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konferencji naukowej aktywny udział brali przedstawiciele Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko jako przewodniczący kierował pracami Komitetu Naukowego Konferencji, w którym działał również prof. zw. dr hab. Marian Kallas. Wśród gości, wspierających prace komitetu byli także prof. dr hab. Dariusz Makiłła, prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski oraz prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wyrembak. 

Podczas sesji inauguracyjnej konferencji prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, pan prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko został odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uroczystego wręczenia medalu dokonał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński.

Celem konferencji była refleksja nad moralnym ładem Rzeczypospolitej z uwzględnieniem istniejących wyzwań i zagrożeń, podkreślenie idei dialogu społecznego w budowie ładu moralnego, promocja wartości rozwojowych, osobistych i społecznych oraz kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich. Spotkanie stanowiło swoistą próbę wglądu w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i refleksją nad zadaniami z zakresu kultury. Wyróżniono zagadnienia:

 • kultury demokratycznej – podkreślano, że aktywność obywatelska to troska o sprawy publiczne i dobro wspólne,
 • kultury dyskursu – potrzebna jest lepsza komunikacja,
 • kultury prawnej – należy popierać rządy prawa i troszczyć się o poszanowanie praw człowieka,
 • kultury rynku i przedsiębiorczości – potrzeba zwiększyć zaufanie w stosunkach międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych,
 • kultury życia codziennego – podkreślano znaczenie systemu wartości, etyki, szacunku dla innych, dbałości o humanitaryzm i estetykę,
 • kultury ekologicznej – należy troszczyć się o harmonię ze środowiskiem naturalnym i dbać i nie.

Panele dyskusyjne odbywały się z podziałem na sześć grup tematycznych:

 1. Standardy uniwersalne etyki, moralności w życiu społecznym oraz ich znaczenie
 2. Media i ich wpływ na zdrowie psychiczne i moralność, treści lansowane m. in. W czasopismach dla młodzieży
 3. Święci patronowie: Wacław, Wojciech. Stanisław oraz Jacek jako wzorce osobowe oraz ich wpływ na kształtowanie się postaw etyczno – moralnych w dziejach Polski do XIV wieku oraz ich znaczenie dla współczesnego człowieka
 4. Patriotyzm jako postawa wobec Ojczyzny i narodu, pożądane postawy społeczne obowiązujące w demokracji
 5. Postawa obywatelska sektorów życia społecznego w realizacji dobra wspólnego jakim jest Rzeczpospolita Polska oraz znaczenie dialogu w budowie ładu moralnego
 6. Wychowanie jako proces przekazywania wartości moralnych niezbędnych w życiu społecznym oraz higiena psychiczna w kształtowaniu moralności

Obradom towarzyszyły wystawy - zamkowych korytarzach zaprezentowano zbiór polskich szabel z XIX i XX wieku z kolekcji rotmistrza Krzysztofa Banasia oraz wspaniałą kolekcję polskiej biżuterii patriotycznej od XIV wieku. Natomiast na zamkowych błoniach odbywały się pokazy musztry bractwa kurkowego z Zabrza, które zaprezentowało także swój zbiór historycznego uzbrojenia i wyposażenia.