Wydział Prawa i Administracja WSFiZ, Burmistrz Miasta Nidzica, Starosta Nidzicki i Nidzicki Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniu 6 października 2016 r. na Zamku w Nidzicy.

W dniu 19 października 2016 r. przypada 550 rocznica zawarcia pokoju w Toruniu, który zakończył trwającą w latach 1454-1466 wojnę między Polską a Zakonem krzyżackim. Zarówno przebieg wojny w latach 1454 -1466, jak i również jej skutki, a w szczególności konsekwencje zawartego pokoju okazały się istotne dla dziejów środkowej i północnej Europy. Wojna, a następnie pokój z 1466 r. spowodowały zmiany terytorialne, ale także ważną dla tej części Europy transformację polityczną, zmiany w pozycji prawno-ustrojowej jej uczestników, które zaowocowały ewolucją wewnętrznych procesów politycznych, społecznych i kulturowych, zwłaszcza w Polsce oraz na ziemiach pruskich.

 

Zagadnienia, podjęte w czasie konferencji będą koncentrowały się wokół następujących kwestii:

-  Wojna trzynastoletnia 1454r. -1466 r. i jej wpływ na rozwój sztuki wojennej oraz organizacji wojska w Polsce

-  Europa północna po 1466  r.  Zmiana w układzie sił w rejonie Bałtyku Inflanty, Hanza, Niemcy, Moskwa, Polska, Litwa, Zakon)

-  Powstanie i rozwój reprezentacji stanowych w Prusach i Polsce po wojnie trzynastoletniej

-  Pozycja państwa zakonnego po 1466 r.

-  Reorganizacja wewnętrzna  państwa zakonnego po 1466 r. (ewolucja w państwo świeckie)

-  Gospodarka i finanse państwa zakonnego po 1466 r.

-  Rozwój kultury, sztuki, architektury, nauki na ziemiach pruskich po 1466 r.

-  Przemiany w Polsce po 1466 r.(wpływ wojny i rozwiązań pokoju na stosunki wewnętrzne w Polsce)

-  Stosunki zakonu z Polską po 1466 r.

-  Dwie części Prus - stosunki ludnościowe  - dwa bieguny - dwie mentalności - dwa kręgi

-  Prowincja po rządach zakonnych. Prusy Królewskie po pokoju toruńskim 1466 r.

-  Pozycja  Prus   Królewskich  w  Koronie

-  Państwo zakonne a Mazowsze po 1466 r.

-  Zakon a     Litwa po 1466 r.

-  Polska – Zakon – księstwa pomorskie po 1466 r.

-  Warmia po 1466 r.

-  Zakon - Polska – Rzesza po 1466 r.

-  Rozwój osadnictwa i kolonizacji wewnętrznej w Prusach Zakonnych po 1466 r

-  Kościół w Prusach Zakonnych i jego pozycja u progu reformacji

-  Przekształcenie Prus Zakonnych w  lenno pruskie 1525 r.

 

Konferencja odbędzie się na Zamku w Nidzicy.

Teksty wystąpień zostaną wydane  drukiem.

 

Organizatorzy uprzejmie proszą o zgłaszanie pocztą elektroniczną propozycji referatów (25 min.) w terminie do 31 maja 2016 r. na adres: dmakilla@wp.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Makiłła, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55.

Strona Konferencji wkrótce.