21 stycznia 2019 o godzinie 10.30 w sali 217 Senatu RP odbędzie się konferencja pt. „Możliwości wykorzystania technik satelitarnych przez administrację publiczną w Polsce”. Za organizację wydarzenia są odpowiedzialni: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i naszym Wydziałem Prawa i Administracji. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie i omówienie technik satelitarnych z punktu widzenia zwiększenia efektywności działania administracji publicznej. W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy związane z wykorzystaniem technik satelitarnych jako jednego z priorytetów Europejskiej Polityki Kosmicznej, użycie technik satelitarnych jako formy realizacji prawa do dobrej administracji, Krajowy Program Kosmiczny jako instrument wspierania rozwoju wykorzystania technik satelitarnych w Polsce, wykorzystanie informacji satelitarnej w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń suszą, codzienna informacja satelitarna dla zarządzania kryzysowego. W trakcie konferencji będziemy mieli szansę uczestniczyć w licznych wykładach. Dr Elżbieta Mreńca z Wydziału Prawa i Administracji naszej uczelni, która jest również członkiem Komisja Nauk Kosmicznych Oddział PAN w Gdańsku przedstawi na czym polega „Wykorzystanie technik satelitarnych przez administrację publiczną jako narzędzie dobrego rządzenia”. Serdecznie zapraszamy!