Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania organizuje Konferencje pt:"Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat istoty obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz jej wpływu na powiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach jednostek samorządu terytorialnego. W czasie konferencji poruszone zostaną m.in. kwestie: podstaw prawnych obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, materialnoprawnych ograniczeń inicjatywy obywatelskiej, zasad i trybu wykonywania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Konferencja odbędzie 14.03.2017r.