W Senacie w dniu 14 marca 2017 r. odbyła się konferencja: „Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego”, zorganizowana przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pomysłodawczynią, inicjatorką i koordynatorem organizacyjnym konferencji była dr Elżbieta Mreńca.