Zapraszamy na organizowaną przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Akademię Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu konferencję pod tytułem: "Sto lat traktatu pokojowego w Wersalu. Nowy porządek w dziejach Europy." Konferencja odbędzie się 11-12 lipca 2019 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Program konerencji "Sto lat traktatu pokojowego w Wersalu. Nowy porządek w dziejach Europy."

Organizatorzy:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Program konferencji  11 lipca

 • 10.00 - 10.15 powitanie
 • 10.15 - 11.45

Prof. dr Hans-Jürgen Bömelburg (Universität Giessen, Niemcy) „Die deutsche historische und politische Reflexion über den Friedensvertrag von Versailles 1919-2019 – Fragen und Probleme einer Friedensordnung in Europa”

Prof. dr hab. Maciej Górny (Deutsches Historisches Institut, Warszawa/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) „Aktorzy drugiego planu. Geografowie podczas konferencji pokojowej w Paryżu”

Dr Michał Kuź (Stiftung Genshagen, Niemcy) „Traktat Wersalski i amerykańska wizja ładu światowego opartego o narody”

Prof. dr Gennadiy Matveev (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosova, Moskwa, Rosja) „Konferencja pokojowa 1919 r.: spojrzenie Moskwy”

 • 11.45 - 12.00 PRZERWA
 • 12.00 - 13.30

Prof. dr Michael Neiberg (United States Army War College, Carlise, USA) „The Paris Peace Conference and America’s Ambivalent Rise to the World Stage”

Prof. dr Ralph Schattkowsky (Universität Rostock, Niemcy/Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) „Deutschland und Polen im Schatten von Versailles. Bemerkungen zu den deutsch-polnischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg”

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) „Traktat wersalski w polskiej i niemieckiej perspektywie”

Prof. dr Vittoria Calabrò (Università degli Studi di Messina, Italia) „The new European political order after 1919: the Italian context”

 • 13.30 - 14.00 DYSKUSJA
 • 14.00 - 15.30 OBIAD
 • 15.30 - 17.00 Dr Adam Szabelski (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Poznań)

Traktat w Trianon 1920 i jego skutki dla porządku powersalskiego”

Prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Traktat o międzynarodowej ochronie mniejszości narodowych. Geneza, postanowienia, bilans”

Dr Deona Çali Kalaja c.d. (Aleksandër Moisiu University, Durrës, Albania) „The role of immigration societies in defense of national cause from the Paris Peace Conference of 1919 until its admission to the League of Nations”

Prof. dr hab. Dariusz Makiłła (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa) „Danzig. The Crucial Point of the International Relations in Post-Wersal Order”

Program konferencji 12 lipca

 • 11.00 - 12.30

Prof. dr Dusan Kováč (Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia) „Transformation der slowakischen Gesellschaft im verwandelten Europa nach 1918”

Prof. dr Miloš Řežnik (Deutsches Historisches Institut Warszawa) „Ethnisch-regionale Gruppen und ihre Interessenvertretung bei der Bildung der Nachkriegsordnung: Kaschubien, die Lausitz und Südtirol im Vergleich” Dr Krzysztof Rak (Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej Warszawa) „Józef Piłsudski i polityka zachowania europejskiego status quo 1922-1935”

Prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) „Porządek wersalski z francuskiej perspektywy. Czy Francja wygrała zwycięstwo?”

 • 12.30 - 12.45 PRZERWA
 • 12.45 - 14.15 Prof. dr hab. Bogdan Musiał „Współpraca niemiecko-sowiecka w celu rewizji traktatu wersalskiego” Prof. dr hab. Wojciech Morawski ((Szkoła Główna Handlowa w

Warszawie) „Ekonomiczne konsekwencje pokoju wersalskiego w Europie” Prof. dr Lothar Höbelt (Universität Wien, Austria) „The Entente and the Anschluss, or How to Make Money

Oppression”

Prof. dr hab. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni Poznań) „Modyfikacje, demontaż i załamanie się systemu wersalskiego”

 • 14.15 - 14.45 DYSKUSJA
 • 14.45 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

Podczas konferencji będzie można zakupić wydaną przez IZ książkę profesora Grzegorza Kucharczyka pt: "Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy"