Zapraszamy na organizowaną przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa konferencję naukową Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat. Konferencja jest organizowana w ramach uroczystych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Idea

Konferencja Zarządzanie 4.0 jest spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Najważniejszym przesłaniem konferencji jest podkreślenie osiągnięć prof. Karola Adamieckiego w zakresie metod i narzędzi zarządzania dla rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Czas

10 kwietnia 2018 roku, godz. 10:00 – 17:00

Miejsce

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Tematyka

* Strategia w zarządzaniu 4.0

* Procesy w zarządzaniu 4.0

* Relacje w zarządzaniu 4.0

* Zarządzanie zasobami ludzkimi 4.0

* Odpowiedź na wyzwania zarządzania 4.0

Program ramowy

10:00 – 10:30 Rejestracja

10:30 – 10:45 Otwarcie konferencji

10:45 – 11:45 Blok tematyczny nr 1 – Strategia w zarządzaniu 4.0

11:45 – 12:45 Blok tematyczny nr 2 – Procesy w zarządzaniu 4.0

12:45 – 13:15 Przerwa

13:15 – 14:15 Blok tematyczny nr 3 – Relacje w zarządzaniu 4.0

14:15 – 15:15 Blok tematyczny nr 4 – Zarządzanie zasobami ludzkimi 4.0

15:15 – 16:15 Panel technologiczny – odpowiedź na wyzwania Zarządzania 4.0

16:15 – 16:50 Dyskusja podsumowująca

16:50 – 17:00 Zamknięcie konferencji

Informacje organizacyjne:

Konferencja jest bezpłatna, ale obowiązuje rejestracja – prosimy o wykorzystanie formularza zgłoszeniowego.

Informacje o konferencji: http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Nauka/Konferencje-Wydzialu/Zarzadzanie-4.0-naukowe-zarzadzanie-w-awangardzie-rozwoju-Polski-od-100-lat

Program konferencji: http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Media/Files/Zaproszenie_na_konferencje_Zarzadzanie_4.0

Formularze zgłoszenia:

* MS Forms

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD-njt_o0jGBCnAMmgLz8cWhUNEw1M1NQV1Q2Nzk1RkYwVTFXUDJSTktVTy4u

 

* MS Word

http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Media/Files/Form_konf3

(z prośbą o wysłanie na adres - mailto:Olga.Sobolewska@pw.edu.pl)