Opisz swoją uczelnię i wygraj wakacje ze Student Travel!

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów szkół wyższych

Nagrody w konkursie to vouchery na wakacje o wartości 1500 zł każdy

Wystarczy, że wykonasz cztery proste kroki:

  1. Na portalu opinieouczelniach.pl odszukaj swoją Uczelnię i napisz w Komentarzu kilka zdań na jej temat.
  2. Na adres: kon­tak­t@opinie­ouczel­niach.pl wyślij swój Nick, sko­pio­waną treść na­pisanego ko­men­tarza oraz da­ne ad­reso­we (imię, na­zwisko, kod, miej­scowość, datę uro­dze­nia). W te­ma­cie ma­ila wpisz KON­KURS.
  3. Polub fanpage Opinieouczelniach.pl na: https://www.facebo­ok.com/opinie­ouczel­niach/
  4. Pod TYM ADRESEM możesz sprawdzić na jaką wycieczkę możesz wymienić voucher o wartości 1500 zł.

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Opinieouczelniach.pl