Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza nabór prac do II Edycji Konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

W II Edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac habilitacyjnych, prac doktorskich i prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2016 roku i nie później niż 31 sierpnia 2018 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora albo tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Patronat medialny nad konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2018 roku na adres:

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP.

 

Nagroda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przyznana w trzech kategoriach.

Dla autorów najlepszych prac habilitacyjnych przewidziano:

za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł,

za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,

za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł.

Kapituła konkursowa może przyznać także nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem mieszczącym się w granicach pierwszej lub drugiej stawki radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla autorów najlepszych prac doktorskich przewidziano:

za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 12 000 zł,

za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 8000 zł,

za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 7000 zł.

Kapituła konkursowa może przyznać także nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącym się w granicach pierwszej lub drugiej stawki referendarza w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziano:

za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,

za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 7000 zł,

za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Kapituła konkursowa może przyznać także nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem mieszczącym się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień odbędą się w terminie do 15 grudnia 2018 roku.

 

Pełny skład Kapituły konkursowej, regulamin  oraz więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.prokuratoria.gov.pl/ii-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-habilitacyjna-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,64