brak zdjęcia

ORCID: 0000-0003-0838-9754
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Biologiczne podstawy zachowań, Proseminarium, Psychologia osób niepełnosprawnych, Psychologia zarządzania, Psychologia zdrowia, Psychology of chronic illness, Psychoterapia, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VIII, Współczesne nurty psychologii

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2004-10-18 Doktor Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Granty

Data projektu: 2012-08-01 - 2015-08-01
Kierownik: Marcin Staniewski
Wykonawcy: Marcin Staniewski, Konrad Janowski, Katarzyna Awruk
Celem projektu jest określenie kluczowych czynników psychologicznych i organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo przetrwania nowo powstających przedsiębiorstw zaliczanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęły w latach (2008-2012). Przedmiotem badań będzie pięć głównych determinant sukcesu: psychologiczne, społeczne, organizacyjno-strategiczne, finansowe, polityki gospodarczej i finansowej państwa. Efektem końcowym badań będzie zidentyfikowanie tych czynników, które odgrywają decydującą rolę w zakresie przetrwania decydujących pierwszych czterech lat działalności przedsiębiorstw, co będzie podstawą do formułowania właściwych strategii ich działania, jak też ułatwi konstruowanie założeń polityki gospodarczej kraju, odnoszących się do nurtu przedsiębiorczości oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Opracowania zagraniczne, oparte na analizach empirycznych wykazują, że najtrudniejszym okresem dla nowych przedsiębiorstw są pierwsze cztery lata działalności (Knaup, Piazza, 2007, s. 3-10). Podobne statystyki odnoszą się również do Polski (GUS, 2010). Niestety, nie do końca rozpoznane są powody upadłości lub likwidacji nowo powstałych przedsiębiorstw. Podejmowane do tej pory próby wyjaśnienia dotyczyły głownie czynników ekonomicznych, deprecjonując czynniki natury psychologiczno-społecznej, których znaczenie może być de facto niejednokrotnie decydujące o sukcesie przedsiębiorcy i jego działalności. MSP działając często jako mikroprzedsiębiorstwa, podmioty jedno-, kilkuosobowe lub rodzinne, znajdują się w silnej zależności z cechami osobowymi samego przedsiębiorcy (przedsiębiorca jest najczęściej jedyną lub główną osobą podejmującą decyzje). Jeśli przedsiębiorca nie wykazuje się odpowiednim zestawem (i konfiguracją) cech, które uważane są za kluczowe w zakresie osiągnięcia przedsiębiorczego sukcesu, to inne czynniki nie zrekompensują tych braków. W związku z tym czynniki (ekonomiczne) zdają się zajmować drugorzędne miejsce. Główną hipotezą stawianą w niniejszym projekcie jest przekonanie, iż różne typy czynników wchodzą ze sobą w interakcję warunkując sukces przedsiębiorczy, a ich jednoczesne ujęcie w jednym projekcie badawczym umożliwi określenie ich względnego udziału i wartości predykcyjnej.

Oczekiwane rezultaty
Projekt badawczy ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii zarządzania i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań przedsiębiorstw fazy „start-up” w Polsce przyczynią się do rozwoju dyscypliny nauk organizacji i zarządzania, gdyż ta kategoria przedsiębiorstw nie jest stosunkowo dobrze rozpoznana i opisana. Ponadto uzyskane wyniki umożliwią późniejsze międzynarodowe badania porównawcze w zakresie rodzajów i liczebności determinant przetrwania. Mogą też być zaczątkiem do opracowania podobnych analiz w innych krajach. Umożliwi to w konsekwencji prowadzenie dyskursu naukowego o populacji nowo powstających przedsiębiorstw oraz o wewnętrznych i zewnętrznych czynnikach determinujących efektywność ich funkcjonowania, przetrwania, wzrostu i rozwoju, także w rożnych systemach ekonomiczno-społecznych.
Uzyskane wyniki badań pozwolą również na osiągnięcie większej integracji w zakresie teorii funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, gdyż projekt badawczy
uwzględniać będzie równocześnie zmienne dotychczas badane zazwyczaj oddzielnie w dwóch rożnych nurtach badawczych (w zakresie nauk o organizacji i zarządzania oraz w zakresie nauk
psychologicznych). Równoczesne uwzględnienie w projekcie czynników o charakterze psychologicznym oraz organizacyjno-ekonomicznym umożliwi analizę ich wzajemnych interakcji w determinowaniu sukcesu przedsiębiorczego, co stanowi dodatkową wartość teoretyczną projektu.
Uzyskane wyniki znajdą również swoje aplikacje praktyczne, gdyż rozpoznanie czynników sukcesu/porażki nowo powstałych przedsiębiorstw może przyczynić się do podniesienia efektywności i żywotności tych, które zostaną założone w przyszłości, jak również tych, które już funkcjonują.

Artykuły

 • Kinga Wytrychiewicz, Daniel Pankowski, Konrad Janowski, Charles-Etienne Benoit, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula, Magdalena Walicka, The role of beliefs about the impact of illnesson fertility and close relationships forpsychopathological symptoms in women treatedfor hypothyroidism, "BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY" 2020, , 1-15;
 • Kinga Wytrychiewicz, Daniel Pankowski, Konrad Janowski, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Jacek Dąbrowski, Andrzej M. Fal, Smoking Status, Body Mass Index, Health- related Quality of Life and Acceptance of Life with Illness in Stable Outpatients with COPD, "Frontiers in Psychology" 2019, , 1-7;
 • Daniel Pankowski, Konrad Janowski, Witold D. Owczarek, Adam Borzęcki, Sociodemographic variables, health-related behaviors, and disease characteristics in patients with psoriasis, "Family Medicine & Primary Care Review" 2018, vol. 20, nr. 2, 149-153;
 • Tomasz Jedynak, Konrad Janowski, Barbara Mackiewicz, Acceptance of life with illness, disease-related appraisals and social support in patients with chronic obstructive pulmonary disease, "International Journal of Psychology" 2016, vol. 51, 679-679;
 • Tomasz Jedynak, Konrad Janowski, Barbara Mackiewicz, Disease-related appraisals and clinical characteristics of chronic obstructive pulmonary disease, "International Journal of Psychology" 2016, vol. 51, 698-699;
 • Marcin Staniewski, Konrad Janowski, Katarzyna Awruk, Entrepreneurial personality dispositions and selected indicators of company functioning, "Journal of Business Research" 2016, vol. 69, nr. 5, 1939-1943;
 • Katarzyna Szymona-Pałkowska, Konrad Janowski, Agnieszka Pedrycz, Dariusz Mucha, Tadeusz Ambroży, Piotr Siermontowski, Jolanta Adamczuk, Marta Spalska, Dawid Mucha, Janusz Jacek Kraczkowski, Knowledge of the disease, perceived social support and cognitive appraisals in women with urinary incontinence, "BioMed Research International" 2016, vol. 2016, nr. 3694792, 1-7;
 • Konrad Janowski, Katarzyna Awruk, Motivation for Physical Activity and Mental Health Indicators in Male Gym Attendees, "Physical Culture and Sport. Studies and Research" 2016, vol. 69, nr. 1, 65-73;
 • Anna Czyżkowska, Katarzyna Awruk, Konrad Janowski, Sexual satisfaction and sexual reactivity in infertile women: The contribution of the dyadic functioning and clinical variables, "International Journal of Fertility & Sterility" 2016, vol. 9, nr. 4, 465-476;
 • Stanisława Steuden, Konrad Janowski, Trauma - kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne, "Roczniki Psychologiczne" 2016, vol. 19, nr. 3, 549-565;
 • Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Agata Księżpolska, Beata Głowacka, Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii, "Polskie Forum Psychologiczne" 2016, vol. 21, nr. 2, 188-205;
 • Tomasz Jedynak, Konrad Janowski, Barbara Mackiewicz, Disease-related appraisals and perceived social support in patients with chronic obstructive pulmonary disease, "European Health Psychologist" 2015, vol. 17, 497-497;
 • Tomasz Jedynak, Konrad Janowski, Barbara Mackiewicz, Predictors of quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease, "European Health Psychologist" 2015, vol. 17, 888-888;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Jarosław Bogaczewicz, Clinical and psychological characteristics of patients with psoriasis reporting various frequencies of pruritus, "International Journal of Dermatology" 2014, vol. 53, nr. 7, 820-829;
 • Konrad Janowski, Donata Kurpas, Joanna Kusz, Bożena Mroczek, Tomasz Jedynak, Emotional Control, Styles of Coping with Stress and Acceptance of Illness among Patients Suffering from Chronic Somatic Diseases, "Stress and Health" 2014, vol. 30, nr. 1, 34-42;
 • Katarzyna Szymona-Pałkowska, Janusz Jacek Kraczkowski, Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Jolanta Adamczuk, Jacek Marcin Robak, Szymon Bakalczuk, Grzegorz Bakalczuk, Selected determinants of quality of life in women with urinary incontinence, "Przegląd Menopauzalny" 2014, nr. 2, 84-88;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Bernarda Bereza, The Polish version of Skindex-29: psychometric properties of an instrument to measure quality of life in dermatology, "Advances in Dermatology and Allergology (Postępy Dermatologii i Alergologii)" 2014, vol. 31, nr. 1, 12-20;
 • Konrad Janowski, Donata Kurpas, Joanna Kusz, Tomasz Jedynak, Health-Related Behavior, Profile of Health Locus of Control and Acceptance of Illness in Patients Suffering from Chronic Somatic Diseases, "PLOS One" 2013, vol. 8, nr. 5, 1-8;
 • Małgorzata Tatala, Konrad Janowski, Karolina Wałachowska, Kamila Król, Beata Serej, Jakość życia u kobiet w aspekcie przeżywania choroby nowotworowej gruczołu piersiowego, "Horyzonty Psychologii" 2013, nr. 3, 163-171;
 • Konrad Janowski, Andrzej Solarz, Skłonność do martwienia się, przekonania o martwieniu się a osobowość - analiza wzajemnych zależności i różnic płciowych, "Postępy Psychiatrii i Neurologii" 2013, vol. 22, nr. 2, 103-112;
 • Konrad Janowski, Anna Czyżkowska, Właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Zadowolenia z Życia Seksualnego dla Kobiet, "Przegląd Seksuologiczny" 2013, vol. 9, nr. 4, 3-10;
 • Konrad Janowski, Katarzyna Gustaw, Małgorzata Kasprowicz, Application of Choynowski’s Memory Scale in assessment of patients with dementia, "Archives of Medical Science" 2012, nr. 1, 130-137;
 • Konrad Janowski, Tomasz Jedynak, Joanna Zakrzewska, Konrad Skrztek, Dysfunctional beliefs, rumination and severity of depressive symptoms in primary care patients, "International Journal of Psychology" 2012, vol. 47, 85-86;
 • Konrad Janowski, Martyna Piasecka, Immune power personality questionnaire - development and psychometric properties, "European Psychiatry" 2012, , 1-1;
 • Konrad Janowski, Katarzyna Awruk, Positive and negative health behaviours in men training at the gym: An explanatory analysis, "International Journal of Psychology" 2012, vol. 47, 366-366;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Aldona Pietrzak, Dorota Krasowska, Łukasz Kaczmarek, Ilona Gradus, Grażyna Chodorowska, Social support and adaptation to the disease in men and women with psoriasis, "Archives of Dermatological Research" 2012, nr. 304, 421-432;
 • Konrad Janowski, Paweł Łucjan, Worry and mindfulness: the role in anxiety and depressive symptoms, "European Psychiatry" 2012, , 1-1;
 • Konrad Janowski, Łukasz Basaj, Tomasz Jedynak, Konrad Skrzątek, Worry and religiosity, "European Psychiatry" 2012, , 1-1;
 • Aldona Pietrzak, Konrad Janowski, Grażyna Chodorowska, Krystyna Trela, Magdalena Szymanek, Dorota Krasowska, Candida parapsilosis infection following the electrosurgery procedure, "Dermatologic Therapy" 2011, vol. 24, nr. 1, 131-133;
 • Agnieszka Mądro, Agnieszka Joć, Konrad Janowski, Krzysztof Celiński, Maria Słomka, Quality of life and self-concept in patients with ulcer disease, "Gastroenterologia Polska" 2011, vol. 18, nr. 2, 61-66;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Joanna Kuryłowicz, Factors accounting for psychosocial functioning in patients with low back pain, "European Spine Journal" 2010, vol. 19, nr. 4, 613-623;
 • Konrad Janowski, Agnieszka Jelińska, Aleksander Waś, Somnambulizm. Obraz kliniczny i terapia Tomasz Besta, Prezentacja metody pomiaru złożoności integratywnej, "Roczniki Psychologiczne" 2010, vol. 13, nr. 1, 155-175;
 • Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, A syntactic account of comprehension deficits in Broca’s aphasia, "Psychology of Language and Communication" 2009, nr. 13, 59-69;
 • Aldona Pietrzak, Jacek Kędzielewski, Konrad Janowski, Jacek Roliński, Dorota Krasowska, Grażyna Chodorowska, Tomasz Paszkowski, Ewa Kapeć, Iwona Jastrzębska, Jacek Tabarkiewicz, Torello Lotti, Lipoprotein (a) in patients with psoriasis: associations with lipid profiles and disease severity, "International Journal of Dermatology" 2009, vol. 4, nr. 4, 379-387;
 • Konrad Janowski, Łukasz Kaczmarek, Magdalena Kossowska, Kornelia Niedbał, Skłonność do martwienia się a wykonanie testu Stroopa przez kobiety, "Psychiatria Polska" 2009, nr. 1, 41-51;
 • Konrad Janowski, Karolina Wałachowska, Małgorzata Tatala, The Efficacy of Three Interventions Modifying Stereotypes and Prejudice Towards People with Schizophrenia, "Polish Psychological Bulletin" 2009, vol. 40, nr. 4, 251-257;
 • Konrad Janowski, Wybrane metody oceny depresji w praktyce lekarskiej, "Medycyna i Życie" 2009, nr. 3, 11-17;
 • Konrad Janowski, Aldona Pietrzak, Indications for psychological intervention in patients with psoriasis, "Dermatologic Therapy" 2008, vol. 21, nr. 5, 409-411;
 • Konrad Janowski, Jarosław Bogaczewicz, Dorota Krasowska, Osobowość a radzenie sobie ze stresem u kobiet chorych na twardzinę układową o różnym poziomie depresji, "Dermatologica" 2008, nr. 51, 56-65;
 • Dorota Krasowska, Violetta Tuszyńska-Bogucka, Konrad Janowski, Jacek Roliński, Psychological stress, endocrine and immune response in patients with lichen planus, "International Journal of Dermatology" 2008, vol. 47, nr. 11, 1126-1134;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Severity of psoriasis and health-related quality of life. The moderating effects of temperament, "British Journal of Dermatology" 2008, vol. 158, nr. 3, 633-635;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Konrad Janowski, Martyna Piasecka, Kwestionariusz Osobowości Silnej Immunologicznie, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Konrad Janowski, Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk, Entrepreneurial Dispositions Personality Inventory: Development and Validation (w:) Entrepreneurial Complexity: Methods and Applications, red. Matthias Dehmer, Frank Emmert-Streib, Herbert Jodlbauer, Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2019;
 • Konrad Janowski, Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz, Immune Power Personality Questionnaire – rationale, development, and psychometric properties (w:) Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 1. Determinants of Somatic and Mental Health, red. Konrad Janowski, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;
 • Katarzyna Szymona-Pałkowska, Konrad Janowski, Psychological and physiological predictors of affect in premenopausal and perimenopausal women (w:) Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 1. Determinants of Somatic and Mental Health, red. Konrad Janowski, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;
 • Daniel Pankowski, Konrad Janowski, Kinga Wytrychiewicz, Sociodemographic variables and severity of depressive symptoms in primary care patients (w:) Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 2. Manifestation and Diagnoses of Health Conditions, red. Krzysztof Kiełkiewicz, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;
 • Tomasz Jedynak, Konrad Janowski, Barbara Mackiewicz, Małgorzata Tatala, Uwarunkowania akceptacji życia z chorobą u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (w:) Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 1, red. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak, Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, 2016;
 • Stanisława Steuden, Konrad Janowski, Anna Kaszuba, Interpretation of Proverbs by People with Schizophrenia (w:) The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2011;
 • Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski, Anna Cecot, Psychological Correlates of the Disease-Related Appraisals in Patients with Vitiligo (w:) The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2011;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Psychological Factors in the Etiology of Irritable Bowel Syndrome (w:) The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2011;
 • Konrad Janowski, Psychological Intervention for Patients with Psoriasis: Rationale and Indications (w:) The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2011;
 • Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski, Anna Cecot, Psychologiczne aspekty doświadczania choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego (w:) Ciało. Zdrowie i choroba, red. Marta Brachowicz, Anna Tylikowska, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;
 • Katarzyna Szymona-Pałkowska, Konrad Janowski, Janusz Jacek Kraczkowski, Stanisława Steuden, Jolanta Adamczuk, Jacek Marcin Robak, Anna Matysik-Woźniak, Maria Gałkowska-Bachanek, Quality of Life in Women with Urinary Incontinence (w:) The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2011;
 • Konrad Janowski, Skłonność do martwienia się u osób w podeszłym wieku (w:) Starzenie się z godnością, red. Stanisława Steuden, Małgorzata Stanowska, Konrad Janowski, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;
 • Konrad Janowski, K. Pietrzak, Jacek Gierus, Psychospołeczne uwarunkowania absencji w szkole. Badania uczniów regionu lubelskiego (w:) Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, red. Agnieszka Buczak, Izabella Łukasik, Anna Witek, Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010;
 • Konrad Janowski, Doświadczanie utraty w związku ze śmiercią dziadków (w:) Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby, red. Stanisława Steuden, Stanisława Tucholska, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009;
 • Konrad Janowski, Andrzej Cudo, Obraz Romów wśród Polaków - analiza porównawcza i związki z cechami osobowości (w:) Kulturowe i psychologiczne aspekty postaw wobec Romów, red. Konrad Janowski, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2009;
 • Konrad Janowski, Aldona Pietrzak, Stanisława Steuden, Grażyna Chodorowska, Dorota Krasowska, Agnieszka Rolińska, Jacek Roliński, Plasma interleukin-18 levels are related to overall life satisfaction, neuroticism and state-anxiety (w:) Biopsychosocial aspects of health and disease T. 1, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Konrad Janowski, Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających różnych form utraty (w:) Psychospołeczne konteksty doświadczania straty, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009;
 • Stanisława Steuden, Konrad Janowski, Marta Suchołbiak, Ernest Mosquera, Posttraumatic growth in young adults who survived cancer in childhood. A retrospective analysis (w:) Biopsychosocial aspects of health and disease T. 2, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Aldona Pietrzak, Monika Borowik, Grażyna Chodorowska, Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Agnieszka Rolińska, Dorota Krasowska, Profil lipidowy oraz surowiczy poziom NT-proBNP a adaptacja do choroby u pacjentów z łuszczycą (w:) Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne T. 1, red. Konrad Janowski, Jacek Gierus, Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Joanna Kuryłowicz, Jacek Gierus, Social support, personality and coping with stress among patients with low back pain (w:) Biopsychosocial aspects of health and disease T. 1, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Joanna Kuryłowicz, Maria Nieśpiałowska-Steuden, The Disease-Related Appraisals Scale. A tool to measure subjective perception of the disease situation (w:) Biopsychosocial aspects of health and disease T. 1, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Konrad Janowski, Krzysztof Łuszczak, Leszek Szewczyk, Użyteczność oceny cech osobowości i zainteresowań w przewidywaniu zmian w poziomie skumulowanego zmęczenia u nastolatków (w:) Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości, red. Agnieszka Kulik, Leszek Szewczyk, Lublin: Proquart Andrzej Prokurat, 2008;

Redakcje prac zbiorowych

 • Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 1. Determinants of Somatic and Mental Health, red. Konrad Janowski, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;
 • Starzenie się z godnością, red. Stanisława Steuden, Małgorzata Stanowska, Konrad Janowski, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;
 • The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2011;
 • Biopsychosocial aspects of health and disease T. 1, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Biopsychosocial aspects of health and disease T. 2, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne T. 1, red. Konrad Janowski, Jacek Gierus, Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne T. 2, red. Konrad Janowski, Andrzej Cudo, Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne T. 3, red. Konrad Janowski, Katarzyna Grzesiuk, Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne T. 4, red. Konrad Janowski, Małgorzata Artymiak, Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej, 2009;
 • Kulturowe i psychologiczne aspekty postaw wobec Romów, red. Konrad Janowski, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2009;
 • Psychospołeczne konteksty doświadczania straty, red. Konrad Janowski, Stanisława Steuden, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009;