Uczelnia czynnie uczestniczy w wydarzeniach kulturowych, naukowych i teatralnych. Informacje na temat bieżących imprez, widowisk oraz ofert współpracujących z nami instytucji kulturalnych podawane są na oficjalnej stronie WSFiZ popularnego serwisu Facebook.

Również w sferze kulturowej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania realizuje liczne rozwiązania w celu rozwoju studentów. Poprzez udział w licznych wydarzeniach i spotkaniach kulturowych np. Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRANADIER, uczelnia umożliwia uczniom poszerzanie horyzontów i pogłębianie swoich zainteresowań. Od wielu lat WSFiZ współpracuje z wieloma warszawskimi teatrami, a informacje o spektaklach i liczne konkursy związane z teatrami są aktualizowane na oficjalnej stronie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na Facebook.com. Dzięki zainteresowaniu studentów powstał również Akademicki Związek Sportowy łącząca licznych, utalentowanych pasjonatów sportu. Dzięki temu już kilkakrotnie drużyny WSFiZ brały udział w międzyuczelnianych zawodach sportowych, zdobywając w nich bardzo wysokie lokaty.