Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 15 lutego 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie planuje w dniu 15 lutego 2008 zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt:

Kultura i życie w 130 rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego

  • Informacje o konferencji:

Uprzejmie informujemy, że przewidujemy następujące formy uczestnictwa: referat i komunikat. Materiały będą wydawane w formie recenzowanej zwartej publikacji.

Ze wzglądów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa ( do dnia 15 grudnia 2007) na adres: Katedra Filozofii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, lub drogą elektroniczną pod adres parerga@vizja.pl

  • Opłaty:

Wysokość opłaty konferencyjnej zostanie ustalona i przekazana Wszystkim Zainteresowanym (na opłatę będą się składać następujące czynniki : nocleg, wyżywienie oraz druk materiałów pokonferencyjnych) Szczegółowe programy oraz wszystkie dalsze informacje organizacyjne prześlemy Zainteresowanym w terminie późniejszym.