Ruszamy z nową ofertą Kursów Językowych AEH w Warszawie.

Kursy Językowe AEH skierowane są do osób, które chcą poznać języki obce od podstaw lub podnieść swoje umiejętności językowe do poziomu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim. 

Proponujemy rozpoczęcie nauki języków w ramach następujących ścieżek kształcenia:

  • Kursy języka angielskiego przygotowujące do podjęcia studiów w języku angielskim,
  • Kursy języka polskiego dla studentów anglojęzycznych
  • Kursy polskiego dla studentów ukraińsko lub rosyjskojęzycznych
  • Kurs adaptacyjny języka polskiego dla studentów angielsko, ukraińsko i rosyjskojęzycznych

Kursy prowadzone są w formie stacjonarnej w ciągu roku akademickiego (kurs roczny i półroczny) oraz podczas przerwy wakacyjnej (od czerwca do września).  Spotkania odbywają się w siedzibie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie przy ul. Pawiej 55 w Warszawie. Lokalizacja zajęć w centrum miasta ułatwia łączenie nauki z pracą i rozrywką. Nasi kursanci podkreślają również fakt, że poznawanie języka obcego w otoczeniu studentów daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Uczelni i pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Ponadto, uczestnikom Kursów oferujemy pomoc w uzyskaniu wizy oraz gwarantujemy zakwaterowanie po wcześniejszej rezerwacji miejsca w mieszkaniach Akademickiej Sieci Mieszkaniowej (www.asm.vizja.pl). Kursy na każdym poziomie zaawansowania kończą się egzaminem, którego pozytywny wynik daje możliwość uzyskania certyfikatu językowego.  

Osobom, które nie mogą skorzystać z kursów stacjonarnych w Polsce lub planują przyjazd do Polski w późniejszym terminie, rekomendujemy przygotowanie w postaci darmowego Kursu języka polskiego on-line.  Celem Kursu jest wyposażenie uczestników posługujących się językiem rosyjskim i ukraińskim w podstawowe umiejętności językowe, pozwalające na rozpoczęcie życia w Warszawie. Kurs on-line jest prowadzony na interaktywnej platformie w oparciu o autorski program nauczania. Z uwagi na duże zainteresowanie Kursem platforma jest poszerzana o kolejne lekcje oraz webinaria z native speakerem. Kursanci mogą również prowadzić konwersacje z native speakerem poprzez live chat.

Zapraszamy serdecznie dołączyć do grup dedykowanych Kursom Językowym AEH w Warszawie, które znajdziecie na: ВКонтакте oraz Facebooku.

Po szczegóły dotyczące programu nauczania oraz kadry dydaktycznej zapraszamy na stronę www.kursyjezykowe.vizja.pl.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!