W Laboratorium Psychologii Biologicznej badane są zagadnienia dotyczące behawioru zwierząt, a zwłaszcza powiązanie ich zachowania i zmian fizjologicznych obserwowanych w mózgu.

Obszary głównych zainteresowań to:

 

      • wypływ zablokowania neurogenezy dorosłych na funkcjonowanie poznawcze u myszy,
      • modele wywoływania zachowańdepresyjnych u szczurów,
      • różnice międzyosobniczew zapotrzebowaniu na stymulację sensoryczną u szczurów.

Prowadzone są badania behawioralne (testy dot. uczenia się i pamięci, stanów emocjonalnych) oraz biochemiczne (analizy immunocytochemiczne).

 

 

 

Obecnie pracami laboratorium kieruje prof. Jan Matysiak.