Czasopismo Lumen Poloniae poświęcone jest problematyce polskiej filozofii i myśli Społecznej.

Czasopisma takiego, obejmującego nawet w zarysie tę problematykę jeszcze nie było. Wydaje się, że obecnie, u schyłku pierwszego dziesięciolecia XXI wieku takie pismo ma szansę zintegrowania wokół siebie badaczy zajmujących się problematyką filozofii i myśli społecznej w Polsce. W czasie minionych dziesięcioleci zrobiono sporo jeśli idzie o badania nad filozofią w Polsce. Ukazały się mniej lub bardziej obszerne podręczniki tej dziedziny, także cenne słowniki, a wreszcie rzetelne wybory tekstów, zwłaszcza w serii 700 lat filozofii i myśli społecznej w Polsce.

Lumen Poloniae znajduje się w wykazie polskich i zagranicznych czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą czterech punktów.

www.lumen-poloniae.vizja.pl