14-16 marca odwiedziliśmy z prezentacją naszej Uczelni sześć Lwowskich Szkół Średnich: • Ogólnokształcącą Szkołę Średnią № 22 im. V. Stefanika • Ogólnokształcącą Szkołę Średnią № 30 • Ogólnokształcącą Szkołę Średnią № 43 • Ogólnokształcącą Szkołę Średnią № 99 • Lwowskie Gimnazjum „Prestiż” z pogłębionym nauczaniem języków obcych oraz • Prywatną Szkołę-Gimnazjum „Odrodzenie” Lwów i jego młodzi mieszkańcy przywitali nas cudowną, słoneczną pogodą i szczerym zainteresowaniem. Dziękujemy za organizację spotkań naszemu partnerowi Agencji „Nowy Biznes” z siedzibą we Lwowie, przy ul. Motornej 55. 14-16 березня з презентацією нашого Університету ми відвідали шість лвівських середніх шкіл: • Середня загальноосвітня школа № 22 ім. В. Стефаника • Лвівська гімназія «Престиж» з поглибленним навчанням іноземних мов • Приватна школа-гімназія «Відродження» • Середня загальноосвітня школа № 43 • Середня загальноосвітня школа № 30 • Середня загальноосвітня школа № 99 Лвів та його молоді мешканці привітали нас чудовою, сонячною погодою і щирим зацікавленням. Дякуємо за організацію зустрічей нашому партнеру Агенції «Новий Бізнес» зі Лвова, вул. Моторна 55.