Wspólnik i członek zarządu spółek Klastra Innowacyjnego Taurus, zajmującego się budowaniem innowacyjnych aplikacji e-biznes, trener i menedżer sprzedaży o 9 letnim stażu. Specjalista w zakresie badań organizacyjnych i rozwoju przedsięwzięć internetowych.