Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związany z sektorem publicznym, były pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Piaseczno, obecnie kierownik Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej. Związany z problematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz zagadnieniami innowacyjności. Współtwórca oraz realizator programów pomocowych dla przedsiębiorstw w Polsce jak również systemy innowacyjności w województwie mazowieckim. Ekspert w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii, wdrażania innowacji, rozwoju regionalnego w tym strategicznego zarządzania innowacjami na poziomie regionalnym. Autor licznych publikacji z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości oraz nauki. Twórca i współautor licznych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE dedykowanych do środowisk biznesu, nauki oraz administracji.