brak zdjęcia

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Marek Cieciura, Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
  • Marek Cieciura, Testowe sprawdzanie wiedzy, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
  • Marek Cieciura, Jak skutecznie studiować?, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
  • Marek Cieciura, Janusz Zacharski, Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
  • Marek Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
  • Marek Cieciura, Janusz Zacharski, Rachunek prawdopodobieństwa w ujęciu praktycznym, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;
  • Marek Cieciura, Janusz Zacharski, Statystyka matematyczna w ujęciu praktycznym, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Marek Cieciura, Efektywne metody testowego sprawdzania wiedzy (w:) Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska, Agnieszka Bitkowska, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;

Redakcje prac zbiorowych

  • Metody i narzędzia projektowania komputerowych systemów medycznych, red. Marek Cieciura, Wiktor Olchowik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
  • Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, red. Marek Cieciura, Wiktor Olchowik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;